Loihde Oyj: IFRS-raportointiin siirtymisen vertailutiedot

Loihde Oyj  Yhtiötiedote  17.2.2023 klo 17.30

Loihde Oyj: IFRS-raportointiin siirtymisen vertailutiedot

Loihde Oyj (jäljempänä myös ”Loihde” tai ”konserni”) tiedotti 16.12.2022 päättäneensä siirtyä noudattamaan taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Loihde Oyj laatii konsernitilinpäätöksensä ja tilinpäätöstiedotteen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta IFRS-standardeja noudattaen, sisältäen IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot tilikaudelta 2021. Konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivä oli 1.1.2021. Tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.3.2023.

Loihde on 30.9.2022 saakka laatinut vuositilinpäätöksensä ja puolivuosikatsauksensa suomalaisten tilinpäätössäännösten (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti. Antaakseen sijoittajilleen vertailutietoja jo ennen tilikauden 2022 konsernitilinpäätöksen julkaisemista Loihde julkaisee 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä 30.6.2022 päättyneeltä puolivuotiskaudelta:

  • Konsernin tiettyjä keskeisiä tunnuslukuja, ja
  • IFRS-normiston mukaiset konsernin laajaa tuloslaskelmaa ja tasetta koskevat tiedot mukaan lukien selostukset IFRS-siirtymästä aiheutuneista keskeisistä muutoksista suomalaiseen tilinpäätössääntelyyn verrattuna. Loihde ei ole laatinut esitetyistä tunnusluvuista erillisiä FAS-IFRS-täsmäytyslaskelmia.

Yllä mainitut tiedot on esitetty tämän yhtiötiedotteen liitetiedoissa.  Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu 31.12.2022 voimassaolleiden IFRS-standardien mukaisesti. Loihde sovelsi siirtymässä IFRS 1 -standardia Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Tiedotteessa esitetty taloudellinen informaatio on tilintarkastamatonta, lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista konsernin tuloslaskelmaa tilikaudelta 2021 sekä konsernitaseita 1.1.2021 ja 31.12.2021.

IFRS-standardien käyttöönoton pääasialliset vaikutukset Loihteen raportoimaan taloudelliseen informaatioon johtuvat vuokrasopimuksista (IFRS 16), myyntituottojen kirjaamisesta (IFRS 15), rahoitusinstrumenteista (IFRS 9), sijoituskiinteistöistä (IAS 40) sekä osakepohjaisista palkitsemisohjelmista (IFRS 2).

Loihteella on kaksi toimintasegmenttiä ja yksi raportoitava segmentti, koska segmenttien yhdistelykriteerit täyttyvät.

Tämä tiedote on tiivistelmä Loihde Oyj:n IFRS-raportointiin siirtymisen vertailutiedoista. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 0444113480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance ja Loihde Factor. Pilviratkaisuja tuottaa tytäryhtiömme Onrego. Henkilöstöä konsernissa on noin 880 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 104,4 miljoonaa euroa.

Liitteet