Tolkkua tekoälyyn -podcast rakentaa siltoja tekoälyn ja yrityskulttuurin välille

Tolkkua tekoälyyn -podcastissa tekoälyä ja sen tulemista arkeemme käsitellään yrityskulttuurin, inhimillisten tunteiden ja tiimin toiminnan kautta.

Tekoäly on loistava työkalu, kunhan se tehdään ja otetaan käyttöön oikein, ihmiset huomioiden. Mutta jos se tuodaan työyhteisöön väärällä tavalla tai tiimissä on luottamuspulaa, konfliktin pelkoa tai sitoutumisen ja vastuun välttelyä, riski epäonnistumiseen kasvaa. Tämän podcastin jokaisessa jaksossa tekoälyn ja yrityskulttuurin yhteensovittamista tarkastellaan Patrick Lencionin Viisi toimintahäiriötä tiimissä -kirjaan pohjautuen, kussakin jaksossa pureudutaan yhteen toimintahäiriöön ja sen vaikutuksiin.

Tolkkua tekoälyyn -podcastia juontavat Loihteen asiantuntijat Jouni Saarenpää ja Anita Virtanen.

Jaksot voit kuunnella Spotifyssa tai Podm8.comissa

1. Pilotti

Tolkkua tekoälyyn haetaan ensimmäisenä siitä, että määritetään mitä tekoäly ja yrityskulttuuri tämän podcastin kontekstissa on. Ota kynä ja paperia, tulossa hyviä lukuvinkkejä!

2. Luottamuksen puute

Kakkosjaksossa päästään itse toimintahäiriöihin, ja aloitetaan luottamuksen puutteesta, jonka päälle myös muut neljä häiriötä rakentuvat. Anita ja Jouni pohtivat, mitä luottamus voi tekoälyn käyttöönotossa mahdollistaa ja mitä seuraa sen puutteesta. Lisäksi he ideoivat, miten tekoäly voisi auttaa luottamuksen rakentamisessa.

3. Konfliktin pelko

Jos ei tiimissä ole luottamusta ja psykologista turvallisuutta, pelätään konflikteja ja vältellään niitä viimeiseen asti. Tämä on toimintahäiriö numero kaksi. Anita ja Jouni pohdiskelevat, millainen on hyvä konflikti ja miten tekoäly voi siinä olla avuksi.

4. Sitoutumisen puute

Kun teemme päätöksiä, sitoutuuko niihin kaikki? Kuinka tekoälyä voisi hyödyntää sitoutumisen vahvistamisessa, siihenkin löytyy tästä jaksosta vastauksia.

5. Vastuun pakoilu

Vastuun kantaminen ja vastuun välttely, mitä se on tekoälyn yhteydessä? Kuuntele Anitan ja Jounin vastaus ja mieti miten itse vastaisit.

6. Tulosten huomiotta jättäminen

Tässä jaksossa pureskellaan viimeistä toimintahäiriötä, eli tulosten huomiotta jättämistä. Mitä tuloksia pitäisi seurata ja voisiko tässäkin hyödyntää tekoälyä tukiälynä? Anita ja Jouni käyvät myös kiinnostavan keskustelun, onko tekoälyn käyttöönotto joissain tapauksissa itseisarvo vai palveleeko se yhteisön aitoja tavoitteita.