Visselblåsning

Loihde har förbundit sig att agera ansvarsfullt och att följa etiska principer, lagar och bestämmelser. För oss är det viktigt att främja öppenhet och transparens och att lyfta fram eventuella problem så att de kan lösas i ett så tidigt skede som möjligt. Därför uppmuntrar vi våra kunder, våra partner och vår personal att rapportera alla misstänkta oegentligheter och all oetisk verksamhet. På så vis får vi en möjligt att förhindra eller rätta till oegentligheter och att utveckla vår riskhantering och organisationskultur.

Du kan göra en anmälan via vår samarbetspartner WhistleB:s elektroniska rapporteringskanal eller genom att berätta direkt för den ansvariga direktören eller ansvarspersonen. I problemsituationer på arbetsplatsen uppmuntrar vi personalen att främst ta kontakt med sin närmaste chef, HR-enheten eller en förtroendevald. Om du vill göra en anmälan anonymt är också det möjligt via den elektroniska rapporteringskanalen.

Du behöver inte ha bevis som stöd för din misstanke men anmälan ska göras i god tro.

Visselblåsarkanalen är avsedd endast för att rapportera om misstänkta oegentligheter. Kanalen är inte avsedd för kundrespons eller reklamationer.

Alla anmälningar behandlas absolut konfidentiellt.

Gör en anmälan