Kallelse till Loihde Abp:s bolagsstämma

Aktieägarna i Loihde Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 4 maj 2023 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Framis auditorium på adressen Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Mottagande…

Loihde Abp inleder förvärv av egna aktier

Loihde Abp Företagsmeddelande 4 januari 2022 kl. 11.00 Loihde Abp inleder förvärv av egna aktier Loihde Abp:s styrelse har utgående från ett bemyndigande som gavs av den ordinarie bolagsstämman den…

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…