Ekonomiska mål och utsikter

Ekonomiska mål för strategiperioden 2021–2024

Omsättning: Loihdekoncernen strävar efter att öka sin årliga omsättning med i genomsnitt 10 procent inklusive eventuella företagsköp.

Lönsamhet: För lönsamhetens del är målet att uppnå en över 10 procents justerad EBITDA-marginal beräknad enligt IFRS-standarden.

Utsikter för 2023

År 2023 förväntar sig Loihde att omsättningen för säkerhetsverksamheten kommer att växa över 10 % och för den digitala affärsverksamheten över 10 %. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar bedöms att förbättras jämfört med årets 2022 nivå som var 10,3 miljoner euro.