Ekonomiska mål och utsikter

Ekonomiska mål för strategiperioden 2021–2024

Omsättning: Loihdekoncernen strävar efter att öka sin årliga omsättning med i genomsnitt 10 procent inklusive eventuella företagsköp.

Lönsamhet: För lönsamhetens del är målet att uppnå en över 10 procents justerad EBITDA-marginal beräknad enligt IFRS-standarden. Bolaget planerar att övergå till rapportering enligt IFRS-standard under strategiperioden. Övergången till IFRS höjer enligt ledningens beräkningar den justerade EBITDA-marginalen med cirka 3–4 procentenheter jämfört med enligt FAS-standarden.*

*Den av bolagets ledning beräknade skillnaden på cirka 3–4 procentenheter i justerad EBITDA-marginal mellan IFRS- och FAS-standarderna beror främst på hur leasing hanteras enligt IFRS 16-standarden.

Utsikter för 2022

År 2022 förväntar sig Loihde att omsättningen för de fortlöpande funktionerna inom säkerhetsverksamheten kommer att växa ungefär 18 % och inom den digitala affärsverksamheten att växa snabbare än året innan dvs. över 13 %. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar bedöms att förbättras jämfört med årets 2021 nivå som var 4,3 miljoner euro.