Aktieägarnas nomineringskommitté

Bolagsstämman beslutade den 6 maj 2021 att grunda en permanent nomineringskommitté för att förbereda valet och belöningen av styrelsen och fastställde en arbetsordning för kommittén. 

Medllemmarna i aktieägarnas nomineringskommitté:

– Kalervo Haapoja, Piia Uusi-Kakkuri och Christian Wetterstrand utnämnda av Virias småägare rf,
– Jussi Hattula utnämnd av Tesi,
– Juha Malm utnämnd av LokalTapiola och
– Antti Pelkonen utnämnd av Katja Ahola och Janne Tuomikoski.

Loihdes styrelseordförande Timo Kotilainen deltar i kommitténs arbete som expert utan rätt att delta i beslutsfattandet.