Viria Securi Ab och Viria LAN&WAN Ab bildar Viria Security Ab

Viriakoncernens dotterbolag Viria LAN&WAN Ab och Viria Securi Ab fusioneras den 1 juni 2018. Viria LAN&WAN fusioneras med Viria Securi och det nya bolagets firmanamn blir Viria Security Ab. Det nya bolaget är en föregångare inom säkerhetsbranschen och kombinerar fysisk och digital säkerhet på ett unikt sätt.
Viriakoncernens dotterbolag Viria LAN&WAN Ab och Viria Securi Ab fusioneras den 1 juni 2018. Viria LAN&WAN fusioneras med Viria Securi och det nya bolagets firmanamn blir Viria Security Ab. Det nya bolaget är en föregångare inom säkerhetsbranschen och kombinerar fysisk och digital säkerhet på ett unikt sätt.
Viria Security Ab
Blåbergsvägen 16
02630 Esbo
Personalens e-postadresser ändras till formatet
fornamn.efternamn(at)viria.fi
De gamla e-postadresserna fungerar vid sidan av de nya under en övergångsperiod.
Viria Security Ab:s FO-nummer är 0863729-2 och växelnumret är 029 001 3000.
De nya kontonumren är
– Andelsbanken FI30 5670 0820 2928 50
– Nordea FI54 2220 3800 0004 77
– Danske Bank FI39 8000 1001 6097 43
I och med fusionen kan vi betjäna våra kunder ännu bättre än tidigare i en föränderlig verksamhetsmiljö och förverkliga vårt kundlöfte ”En säkerhet”. Viria Security tryggar kontinuiteten i kundernas affärsverksamhet och skyddar på ett helhetsinriktat sätt deras viktigaste tillgång, informationen.
Mer information
Marko Järvinen
Viria Securi Ab
Verkställande direktör
tfn 040 555 0322
Pertti Pikkarainen
Viria LAN&WAN Ab
Verkställande direktör
tfn 050 051 1467