Virias telefonnummer ändras

Viria Abp:s telefonväxel nås från och med 15 juni på nummer 010 273 2300.

Personalens mobila direktnummer ändras inte, men de fasta telefonnumren upphör.
Viria Link Ab:s nya växelnummer är 010 572 5000.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…