Yhteistyössä luotettavaa palvelua

Anvia Telecom Ab:s abonnemang för larmöverföring överfördes till Tansec

Anvia Telecom Ab:s abonnemang för larmöverföring överfördes genom ett köp av affärsverksamhet från och med den 1 juli 2017 till Virias dotterbolag Tansec Oy.

Tansec som specialiserat sig på larmöverföring har nästan 25 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och kunder i hela Finland.
Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna och i detta sammanhang sker inga ändringar i avtalsvillkoren för eller prissättningen av abonnemangen.
För faktureringen av larmöverföringsabonnemangen ansvarar tills vidare fortfarande Anvia Telecom Ab. Faktureringen kommer att överföras till Tansec Oy under hösten, dock senast den 31 december 2017. Ansvaret för underhåll av larmöverföringssystem och andra skyldigheter i anknytning till nätet överfördes till Tansec Oy från och med den 1 juli 2017.
Anvia Telecom Ab:s nuvarande larmöverföringssystem (Comsystem, Infranet) kommer att ersättas med systemet Telcont, som bättre motsvarar moderna behov och bygger på IP-teknik. För förnyelsearbetet ansvarar Tansec Oy och vi berättar mer om inledandet av detta genast efter semestrarna. Mer information om nuvarande och kommande tjänster från Tansec genomförda med Telcontsystemet hittar du på vår webbplats www.tansec.fi.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…