Viria siktar på att bli en föregångare inom säkerhets- och nätlösningar samt informationsadministration

En stark ökning av omsättningen, bättre lönsamhet och utveckling av affärsverksamheten är tyngdpunkterna i Viria-koncernens nya strategi.

Före detta Anvia-koncernen som nyss lanserat namnet Viria kommer under de närmaste åren att byggas upp till en föregångare inom säkerhets- och nätlösningar och informationsadministration. Dörrarna mot internationell expansion hålls även öppna.
I nuläget är de största verksamheterna i Viria-koncernen Securi som producerar säkerhetslösningar i Finland och installationsbolaget Viria Link samt Sappa som levererar tv-tjänster i Sverige. Avsikten är att vid sidan av dessa bygga upp ett fjärde stödben med verksamhet som har fokus på informationsadministration och informationsanalys.
”I företag skapas väldigt mycket information, som kunde nyttjas i affärsverksamheten klart bättre än nu. Vi ser stora möjligheter för företag att dra nytta av informationsförädling och informationsanalys och detta vill vi utveckla” berättar Virias koncerndirektör Mika Vihervuori.
Information och informationsadministration är nära ansluten till säkerhetsteknologi och informationsnät, vilket passar bra ihop med Virias övriga verksamhet. Målet är att bygga upp en koncern som består av olika dotterbolag till en sammanhållen helhet som är mera än summan av delarna.
Viria har som mål att öka omsättningen till 120 miljoner euro år 2020. Av tillväxten på drygt 40 miljoner väntas en fjärdedel genom organisk tillväxt och tre fjärdedelar genom företagsköp.
”Viria har en stor investerad förmögenhet, vars värde uppgår till mera än 100 miljoner euro. Den erbjuder en stark ekonomisk grund för vidgande av affärsverksamheten. Även ägarna önskar att bolaget ska bedriva aktiv affärsverksamhet och inte bara vara en kapitalinvesterare. Vi vill öka värdet på bolaget genom att utveckla både nuvarande verksamheter och genom att skapa ny verksamhet. Samtidigt är det väldigt viktigt att koncernens lönsamhet blir bättre”, säger styrelseordförande Aappo Kontu.
Målet är att inom de 3–5 närmaste åren bygga upp ett Viria som i fråga om tillväxtutsikter och lönsamhet är ett bolag som har förutsättningar att eventuellt listas på börsen.” Detta förutsätter långsiktigt och målinriktat arbete, men över denna tidsperiod anser vi att detta är realistiskt”, konstaterar Kontu.
Ett led i utvecklingen av bolaget är att grunda en utvecklingsenhet i Vasa. Utvecklingsenheten som fått namnet Viria Idé ska på ett snabbt och smidigt sätt utveckla ny affärsverksamhet eller delar av affärsverksamhet. Enheten kommer att samarbeta nära med omgivningen, eventuella partner är bland annat universitet, forskningsanstalter, utvecklingsbolag och andra företag. Enheten börjar sitt arbete så snart som möjligt, i vilket fall som helst under nästa år.
 
Mera information
styrelseordförande Aappo Kontu, tfn 044 425 2210
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn  040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…