Viria har köpt Nordic LAN&WAN Communication Oy

Den finländska it- och säkerhetskoncernen Viria och it-tjänsteföretaget Nordic LAN&WAN Communication Oy har avtalat om en företagsaffär, där Viria förvärvar samtliga aktier i LAN&WAN.

Virias verksamhet i Finland fokuserar på säkerhets- och nätlösningar samt tjänster för informationshantering, så Nordic LAN&WAN som producerar it-säkerhets- och datanätstjänster samt lösningar inom fastighetssäkerhet stärker Virias nuvarande affärsverksamhet på ett utmärkt sätt.
”Vi har en stark tillväxtstrategi och vi har letat efter exakt ett sådant här bolag för att komplettera vår verksamhet. I Virias affärsverksamhet förenas nu i enlighet med vår strategi fysisk och digital säkerhet samt informationshantering och analytik. Mellan dessa ser vi mängder av beröringspunkter och möjligheter till innovativa lösningar som gynnar kunderna”, berättar verkställande direktör Mika Vihervuori på Viria.
Tidigare i år förvärvade Viria 41 % av Aureolis Oy, ett företag som producerar BI-lösningar. ”Vi har på kort tid slutfört två ur strategisk synvinkel betydelsefulla och efterlängtade företagsköp. Nu har Viria de kärnverksamheter, dvs. säkerhets-, nät- och informationsverksamhet, som i slutet av förra året skrevs in i vår nya strategi. Detta är ett bra utgångsläge för koncernens fortsatta utveckling och tillväxt”, konstaterar Vihervuori nöjt.
Även LAN&WAN:s verkställande direktör och en av företagets tidigare ägare Pertti Pikkarainen är nöjd med affären.
”Vårt företag har växt kraftigt och uppnått en betydande position som expert på it-säkerhet. Genom den företagsaffär som nu ingåtts får vi mera muskler för att utveckla vår verksamhet och utvidga vår kundkrets. Viria Securi är ett av Finlands största företag inom säkerhetsbranschen och tillsammans kan vi utveckla nya lösningar som främjar våra kunders it-säkerhet och fysiska säkerhet”, säger Pikkarainen som fortsätter som verkställande direktör.
Av bolagets tidigare ägare fortsätter även utvecklingsdirektör Juha Pasanen i bolagets tjänst. Timo Kuokka har å sin sida förvärvat ett betydande antal aktier i Viria Abp och är nu en av de största aktieägarna i Viria.
 
Mer information
Viria Abp:s verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
Nordic LAN&WAN Communication Oy:s verkställande direktör Pertti Pikkarainen, tfn 0500 511 467
Viria Abp:s kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 411 3480
 
Viria är en koncern som producerar säkerhets-, nät- och analytiktjänster, samt i Sverige tv- och bredbandstjänster. Förutom moderbolaget Viria Abp hör Viria Securi Ab, Tansec Oy, Hibox Systems Ab och AB Sappa samt intressebolaget Aureolis Oy till koncernen. Koncernen har cirka 300 medarbetare runtom i Finland samt i Göteborg i Sverige. Koncernen har tidigare verkat under namnet Anvia. www.viria.fi
 
Nordic LAN&WAN Communication är ett av de ledande it-tjänsteföretagen i Finland. Bland dem som förlitar sig på de tjänster för it-säkerhet, datanät och fastighetssäkerhet som LAN&WAN producerar finns den offentliga förvaltningen, kommuner, företag och även stora världsomspännande organisationer. År 2016 uppgick bolagets omsättning till 19 M€.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…