Viria fortsätter sitt aktiebaserade belöningsprogram för personalen

Viria Abp:s styrelse har beslutat att fortsätta sitt aktiebaserade belöningsprogram för personalen genom att inleda en ny intjänandeperiod. Programmets syfte är att förena Virias anställdas och aktieägarnas intressen genom att uppmuntra Virias anställda att investera i bolagets aktier och engagera sig i bolagets mål.
Inom belöningsprogrammet erbjöd bolaget Viria Abp:s aktier till anställda i kärnaffärsverksamheterna till nedsatt pris (10 procent lägre pris än aktiens halvårets medelkurs i Privanet). Efter en intjänandeperiod på drygt två år, i början av år 2023, får de som nu deltog i programmet som belöning kostnadsfritt tilläggsaktier till ett antal som är en fjärdedel av det aktieantal som nu anskaffades. Kravet för att få tilläggsaktier är att den anställda äger de anskaffade aktierna ända till slutet av perioden och fortfarande är i Viria-koncernens tjänst.
Vid personalemission ger bolaget ut högst 84 000 st. Viria Abp:s aktier, vilket motsvarar ungefär 1,5 procent av alla bolagets aktier. Ordinarie bolagstämman som hölls 25.6.2020 bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemissionen. Det slutgiltiga antalet aktier vid programmet beror på antalet på deltagare och på aktier de förvärvar i programmet.
Det långsiktiga belöningsprogrammet har blivit mycket populärt ifjol och året innan. Över hälften av personale har deltagit i programmet och de hade gärna tecknat ett ännu större antal aktier.

Tilläggsinformation             verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknologi. Viria bygger trygg digitalisering. Vi förenar informationsledning, gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt fysisk säkerhet och informationssäkerhet samt ett kundnära och nyskapande arbetssätt. Viria-koncernen utgörs av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Aureolis Ab, Bitfactor Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Ab och Spellpoint Ab.Bolagen uppvisar en god tillväxt och har en stabil marknadsställning. Virias omsättning år 2019 var 103 miljoner euro.Koncernen har i dag cirka 700 anställda. www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…