Skip to content

EU tekoälysäädös otti ison harppauksen kohti voimaantuloa

Loihde - lamppu

Tämä vuosikymmen on Euroopan unionin digitaalinen vuosikymmen. Osa sitä on myös vastuullisen ja turvallisen tekoälyratkaisujen sääntely eli EU:n tekoälysäädöksen (EU AI Act) hyväksyminen. Tekoälysäädöksellä halutaan turvata EU-kansalaisten oikeuksia ja samalla luoda eurooppalaisten yritysten liiketoimintaa tukeva toimintaympäristö. Säädös luo mahdollisuuden suomalaisille yrityksille olla edelläkävijöitä vastuullisen ja turvallisen tekoälyn käytössä.

EU päätti uuden asetuksen sisällöstä 9.12.2023 ja otti historiallisen askeleen kohti EU AI Actin voimaantuloa.1

Nyt tehty päätös mahdollistaa säädöksen vaiheittaisen voimaantulon sen jälkeen. Seuraavien parin viikon aikana viimeistellään itse säädösteksti ja sen jälkeen parlamentin ja komission tulee hyväksyä uusi säädös.

Säädös perustuu tekoälyn hyödyntämisen arviointiin neljällä tasolla a) kestämätön b) korkea c) rajoittunut d) vähäinen. Riskien arvioinnin perusteella määräytyy vaatimukset. Esimerkiksi: jos organisaatio tekee luottokelpoisuuden arviointeja tekoälyn avulla, tämä tulkitaan korkean riskitason hyödyntämiseksi. Tällaisissa tapauksissa tekoälyn käyttö olisi sallittua, mutta sitä valvottaisiin. Asetusta rikkoville tahoille voidaan määrätä sanktiomaksut.

Tämän hetken arvio on, että asetuksen tultua voimaan säännöt kielletyistä käyttötapauksista astuvat voimaan kuuden kuukauden jälkeen, ja vastaava aika olisi 12 kuukautta avoimuus- ja hallintovaatimuksille ja 24 kuukautta kaikille muille vaatimuksille. Vuodet 2024-2025 ovat erinomaista aikaa tekoälyä hyödyntäville tai sitä suunnitteleville organisaatioille valmistautua tulevaan päätökseen.

Loihde ja vastuullinen ja turvallinen tekoälyn hallinta

Toimiva tekoälyn hallintamalli on tärkein väline organisaatioille toteuttaa tulevan säädöksen vaatimuksia käytännössä. Loihde on panostanut turvalliseen ja vastuulliseen tekoälyratkaisujen kehittämiseen ja ylläpitämiseen vuosien ajan. Olimme ensimmäisinä mukana kansallisessa Tekoälyn hallinta- ja auditointiohjelmassa (AIGA)2 ja olemme tämän vuoden aikana palvelleet asiakkaitamme vastuullisen ja turvallisen tekoälyn luomisessa.

Haluamme luoda, toimittaa ja käyttää tekoälyratkaisuja, jotka tekevät maailmasta paremman paikan, ja joita voidaan luottaa toteutettavan eettisesti kestävällä tavalla. Siksi tekoälyn hallinta on meille ensisijainen tavoite tekoälyratkaisujen rakentamisessa ja käyttöönotossa.

Käytännössä tekoälyn hallinta tarkoittaa sitä, että organisaatio on sopinut vastuista, prosesseista ja työkaluista tekoälyn kehittämiseksi, käyttämiseksi ja seuraamiseksi. Nämä ovat oleelliset elementit sille, että tekoälyratkaisuja luodaan ja käytetään vastuullisesti niiden koko elinkaaren ajan. Olemme luoneet asiakkaidemme käyttöön oman tekoälyn hallintamallimme, joka tarjoaa rakenteet tekoälyn käytölle ja kehittämiselle eri käyttötapauksissa. Yksi Loihteen eettisistä periaatteista on käyttää uutta teknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti. Keväällä 2023 loimme tekoälyn hallintamallista oman version Loihteen tarpeisiin. Tämän myötä olemme tänä vuonna mm. kouluttaneet omaa henkilökuntaamme vastuullisen tekoälyn hallinnasta.

Tekoälyn hallinnan ensimmäiset askeleet ja hyödyt

Tekoäly perustuu sen syötteenä saamaan dataan ja siitä opittuihin päättelykaavoihin, jotka voivat olla hyvin monimutkaisia. Datan hallinta (data governance) on yksi vastuullisen ja turvallisen tekoälyratkaisun toteuttamisen kulmakivistä, ja siinä meillä on laaja osaaminen. Jotta data governance ja tekoälyn hallinta on ylipäätään mahdollista, on huomioitava ihmisten osallistaminen. Osallistaminen tulee huomioida tekoälyn kehityksessä ja käyttöönotossa koko sen elinkaaren ajan. Tässä auttaa AI-ratkaisun ja sen vaikutusten tekeminen läpinäkyviksi ja ymmärrettäviksi.

Kumppanoitumalla parempaa teköälyn hallintaa

Credo.ai on johtava vastuullisen tekoälyn hallinta-alusta, joka mahdollistaa yrityksille tai organisaatioille vastuullisuuden, prosessien, seurannan ja riskienhallinnan varmistamisen liittyen tekoälyn toteutukseen ja hallintaan. Credo.aista olemme löytäneet samanhenkisen kumppanin, joka jakaa kanssamme saman tavoitteen vastuullisen tekoälyn luomisen ja käytön edistämisessä. Yhteistä meille on myös halu tarjota asiakkaillemme käytännöllisiä ratkaisuja.

Soita meille, tutustu aiheeseen ja aloita meidän kanssa valmistelut

Nyt on aika aloittaa asiaan perehtyminen ja valmistautuminen – osana koko EUn digitaalisen sääntelyn vaikutusten arvointia nykyiseen ja tulevaan liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä meihin, lue tammikuussa 2023 julkaistu blogimme3 ChatGPTn hallinnasta – saat ensiaskeleita tiellesi, sekä tule mukaan Nordic Innovation tekoälyn hallinnan ohjelmaan4 , jossa Loihde on myös mukana.

1 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/

2  https://ai-governance.eu/

3 https://loihde.ai/blogit/using-chatgpt-and-other-generative-ai-in-expert-work-while-putting-responsibility-first/

4 https://www.nordicinnovation.org/programs/nordic-ethical-ai-data-ecosystem