Skip to content
hero-image

Yksi turvallisuus®

Yritysturvallisuudesta helppoa. Yhdistämme turvallisuuden eri osa-alueet tiedolla johdettavaksi kokonaisuudeksi.

Turvallisuuden kokonaisuus helposti ja mitattavasti

Nykypäivänä tehokas uhkien torjunta vaatii näkyvyyden kokonaisturvallisuuteen. Digitalisoituneessa maailmassa perinteinen jako turvallisuuden eri osa-alueiden välillä ei enää toimi, ja kyberturvan sekä turvatekniikan järjestelmien erillinen käsittely jättää väistämättä aukkoja suojaukseen. Yksi turvallisuus® yhdistää digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden yhdeksi helpoksi palveluksi, joka tuottaa asiakkaan liiketoiminnan erityispiirteet huomioivan tilannekuvan ja proaktiivisen suojauksen. Kun turvallisuutta johdetaan yhtenä kokonaisuutena, saavutetaan merkittäviä kilpailuetuja ja kustannussäästöjä hyödyntämällä eri osa-alueiden tuottamaa tietoa toistensa hyväksi.

Loihde_some (55)
Loihde - Light bulb close-up - DSCF2790 - 1920 x 1280

Tiedolla johdettua turvallisuutta

Yhden turvallisuuden katsantokanta nostaa esiin varjoisat katvealueet ja keskittyy kokonaisuuteen yksittäisten turvallisuusjärjestelmien sijaan, hahmottaen kokonaisturvallisuuden tilan. Tämä lähestymistapa paljastaa turvallisuuspuutteet, joita voidaan korjata ennakoivasti. Yksi turvallisuus® on tavoite, ajattelutapa ja työkalu, joka vie turvallisuuden kestävälle ja jatkuvasti kehittyvälle tasolle. Tiedolla johdettu turvallisuus perustuu asiakkaan tarpeiden ja riskien tunnistamiseen sekä tietoon käytössä olevista teknisistä järjestelmistä ja niiden tietojen yhteen saattamisesta. Näin syntyy aito Yhden turvallisuuden kokonaisuus.

Mukautuva turvallisuus digitalisoituvaan ympäristöön

Turvallisuuden osa-alueiden siiloutuminen rajoittaa toimintaa ja turvallisuuden vaikuttavuutta. Yhdistämme turvallisuuden eri osa-alueet vaikuttavimman kokonaisratkaisun toteuttamiseksi

teollisuus

Turvateknologia

Erilaiset sähköiset turvajärjestelmät kuten kameravalvonta ja kulunvalvonta sekä lukitus luovat perusteet omaisuuden, tiedon ja ihmisten suojaamiseen. Yksi Turvallisuus® huomioi tekniset turvajärjestelmät merkittävänä osana kokonaisturvallisuuden vaikuttavuutta.

Lue lisää
Loihde - Ihmiset

Kyberturva

Vuorokauden ympäri toimintaa valvova ja poikkeamiin reagoiva kyberturvakeskus sekä erilaiset testaukset ja arvioinnit varmistavat, että muuttuvissakin olosuhteissa voit keskittyä omaan liiketoimintaasi ja varmistaa parhaat mahdolliset edellytykset kehitykselle.

Lue lisää
20230317-DSCF2790 (2)

Turvalliset yhteydet

Hybridityö on saavuttanut viimeisetkin organisaatiot ja työskentely on hajautunut yhä enemmän toimistoverkkojen ulkopuolelle. Häiriöttömän ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi vaaditaan vikasietoiset ja valvotut verkkoyhteydet. Olivat ne sitten perinteisiä yhteyksiä tai SD-WAN -ratkaisu.

Lue lisää
otscada

Identiteetin hallinta

Identiteetti on siirtynyt digitalisoituvassa maailmassa yhä enemmän kaiken suojaamisen keskiöön. Oli kyse sitten tietoturvasta, työntekijöiden tai pääkäyttäjien oikeuksista tai asiakkaiden pääsyoikeuksista, niin identiteettien hallinnan tulee olla selkeää ja tehokasta.

Ota yhteyttä

Turvallisuuden kehittäminen kokonaisuutena on kustannustehokasta ja mahdollistaa sujuvan käyttäjäkokemuksen. Kun on ymmärrys kokonaisuudesta, tunnistetaan paremmin aidot tarpeet ja kehityskohteet. Loppujen lopuksi keskiössä on yleensä ihminen ja hänen identiteettinsä, olivat he sitten työntekijöitä ja/tai asiakkaita. Vasta sitten mietitään teknologiaratkaisuja, hallintamalleja ja muuta.

Picture

Jarno Karvonen

VP, Yksi Turvallisuus® & palvelut

+358 45 657 6074