Skip to content
hero-image

Liiketoimintamuotoilu ja strategiset digipalvelu-uudistukset

Palvelu takaa, että strategisesti merkittävät digitaaliset transformaatiot ovat ihmisläheisiä ja muutos on organisaation yhteinen asia. 

Messages

Liiketoiminnan uudistus ja käyttäjäkeskeisyys vaativat koko organisaation läpileikkaavaa muutosta

Strateginen asiakaskeskeisyys: Digitaalisen liiketoimintasuunnittelun metodologiamme edustaa loppukäyttäjälähtöistä lähestymistapaa kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan uudistamiseen. Tekemisemme perustuu koko organisaation läpileikkaaviin suunnitteluperiaatteisiin  ja osallistamiseen. Palvelustrategian lisäksi tuoden työskentely- ja toimintatapoja joilla pitää loppukäyttäjät keskiössä visiosta teknologiavalintaan ja jokapäiväiseen ketterään kehitykseen

Liiketoimintasuunnittelun loppukäyttäjäkeskeskeinen ydin on katalyytti uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamenetelmien luomiselle. Tämä saavutetaan ymmärtämällä tarkasti, miten muutokset toteutetaan ja koetaan asiakkaiden keskuudessa, ja yhdistämällä nämä oivallukset kokonaisvaltaisiin liiketoimintatavoitteisiin, yhdistäen organisaatiomuutosta ja kokonaisarkkitehtuuria. 

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Lähestymistapamme  ja suunnitteluperiaatteidemme avulla luodut ratkaisut eivät jää vain suunnittelun asteelle, kokonaisvaltainen suunnittelumme varmistaa että strategisen liiketoimintauudistuksen tahtotilan lisäksi on myös tiekartta toteutukseen.

Tapamme tehdä tähtää siihen että muutoksen myötä tuodut kyvykkyydet jäävät asiakkaillemme työkaluksi pitkän aikavälin menestyksen turvaamisessa ja sopeutumiskyvyn varmistamisessa jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

icon
Picture

Sakke Mustonen

Business Director, Digital Services

+358 44 751 8048

Loihde

Asiakasymmärryksen syventäminen

keskitymme kehittämään apunanne digitaalisia palveluita, jotka perustuvat teidn liiketoiminnan muutoksen ajurien lisäksi syvään asiakasymmärrykseen, analytiikkaan ja dataan sekä teknologian mahdollisuuksiin. Osallistava ja kokonaisvaltainen toimintatapamme varmistaa koko organisaation läpileikkaavan uudistuksen onnistumisen.

Loihde

Tavoitetila ja nykytila

Huolellinen muutostarvekartoitus ja nykytilan läpikäynti auttavat hahmottamaan tavoitetilan ja sopimaan tarvittavat metriikat jotka ohjaavat suunnittelua ja toteutusta. Tämä osallistava lähestymistapa varmistaa, että muutoksen taustalla olevat ajurit ja tarpeet tulevat selvästi esiin.

Loihde

Yhteinen jaettu digitaalinen visio

Yhteinen jaettu digitaalinen visio on keskeinen osa muutoksen toteuttamista. Tämä edellyttää loppukäyttäjäymmärryksen syventämistä ja tarvittavan datan, tutkimuksen ja insightin määrittelyä. Näin varmistetaan, että visio muuttuu konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi, jotka palvelevat sekä liiketoiminnan että käyttäjien tarpeita.

Loihde

Loppukäyttäjäkeskeisyys ketterien tiimien ytimessä

Keskeistä on loppukäyttäjäkeskeisyys koko kehitysprosessin ajan. Tämä vaatii ketterien tiimien sitoutumista ja design thinking -lähestymistapaa, joka integroidaan jatkuvan tuotekehityksen ja organisaation strategiseen suunnitteluun. Näin varmistetaan, että kehitetyt ratkaisut ovat käyttäjäkeskeisiä ja vastaavat jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

Loihde_some (66)

Parempi arki 2.0 

Jos organisaatio suunnittelee tai vie jo läpi ICT-järjestelmäuudistusta, se hyötyy muutoksen tarkastelusta ihmisten näkökulmista ja pitää siten huolen, ettei strateginen järjestelmäuudistus mene hukkaan, vaan jää osaksi ihmisten parempaa arkea.