Skip to content

Taloudelliset tiedot

Keskeiset tunnusluvut 

Loihde julkaisee Q1- ja Q3-kausilta yhtiön liikevaihdon, käyttökatteen ja oikaistun käyttökatteen. Puolivuosikatsaukseen ja tilinpäätöstiedotteeseen sisältyy laajempi tunnuslukutaulukko. 

 

Q1-2024

  • Loihde-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 33,0 milj. euroa (31,3), kasvu 6 %.
  • Käyttökate oli 1,4 milj. euroa (-0,4).
  • Oikaistu käyttökate1 oli 1,6 milj. euroa (-0,1) eli 4,9 % (-0,4 %) liikevaihdosta.

Q4-2023 ja tilikausi 2023

1 000 euroa  10-12 2023 10-12 2022 Muutos % 1-12 2023 1-12 2022 Muutos %
Liikevaihto, t€  37 266 36 045 3 % 132 690 122 987 8 %
   – Turvaliiketoiminta 26 693 25 495 5 % 92 366 82 450 12 %
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 10 417 10 584 -2 % 40 105 40 849 -2 %
   – Muut (sis. eliminoinnit) 156 -34 559 % 219 -312 170 %
Käyttökate (EBITDA)  3 512 2 911 21 % 6 669 13 319 -50 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1  3 771 3 351 13 % 7 569 10 290 -26 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1  10,1 % 9,3 %   5,7 % 8,4 %  
Liikevoitto (EBIT), t€  1 540 904 70 % -901 6 371 -114 %
Oikaistu liikevoitto, t€1  1 799 1 485 21 % -1 3 482 -100 %
Katsauskauden tulos, t€  2 090 1 252 67 % -620 3 359 -118 %
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1  2 297 1 754 31 % 121 526 -77 %
Omavaraisuusaste, %  69,6 % 73,8 %   69,6 % 73,8 %  
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton2 0,36 0,22 66 % -0,11 0,58 -118 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu2 0,36 0,22 64 % -0,11 0,58 -118 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,9 % 0,9 %   0,5 % 6,0 %  
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %1  2,1 % 1,4 %   1,3 % 3,5 %  
Henkilöstön lkm keskimäärin  843 866 -3 % 863 812 6 %

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, jossa tilikauden 2022 tulos sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n lisäkauppahinnan vaikutuksen tulokseen.

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (loka-joulukuun 2023 keskiarvo 15 195 kpl ja loka-joulukuun 2022 keskiarvo 0 kpl sekä tammi-joulukuun 2023 keskiarvo 4 014 ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä