Skip to content

Tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietojasi lainsäädännön vaatimalla tavalla ja keräämme vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kerromme suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä avoimesti ja ymmärrettävästi. Kun tiedät, miten tietojasi käsitellään, voit arvioida käsittelyn asianmukaisuutta ja myös käyttää omia tietojen käsittelyä koskevia oikeuksiasi. Henkilötiedoksi luetaan kaikki sellaiset tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. 

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava asiakirja. Tältä sivulta löydät keskeisimmät Loihde-konsernin henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet. Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa. 

Tietosuojaselosteet: 

Yleinen (markkinointi ja viestintä, asiakas- ja kumppanisuhteet)  

 

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa 

Loihde Oyj 
Tietosuojavastaava Antti Hemmilä 
+358405153993 
privacy@loihde.com 

 Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietoja koskevien säännösten noudattamista.
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
+358 29 566 6777 
tietosuoja@om.fi