Skip to content
hero-image

Data Governance

Hallittua ja tehokasta arvonluontia datasta arvolähtöisen hallintamallin avulla 

Equalizer

Datan täyden potentiaalin hyödyntäminen 

Organisaatiot asettavat strategisia tavoitteita datan käytölle arvonluonnin tehostamiseksi, mutta kohtaavat matkalla esteitä, jotka voivat haitata tavoitteiden saavuttamista. Nämä haasteet voivat juontaa juurensa puutteellisista prosesseista, hajanaisesta tai puuttuvasta datan omistajuudesta, ja epäselvistä vastuualueista. Seurauksena on kyvyttömyys hyödyntää dataa strategisena etuna, mikä vaikuttaa päätöksenteon tarkkuuteen ja rajoittaa innovaatioita, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan kasvulle ja kehitykselle.

IDC:n tutkimuksen mukaan yritykset, jotka ovat omaksuneet kypsät datan hallintakäytännöt, saavuttavat 2,5 kertaa parempia liiketoiminnallisia tuloksia verrattuna muihin organisaatioihin. Tämän päivän liiketoimintaympäristössä, jossa data ja sen analysointi ovat keskeisessä asemassa, on elintärkeää, että organisaatiot kehittävät datan hallintaansa. Hallintamalli on kriittinen osuus tätä. 

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Autamme kehittämään Data Governance -mallin, joka on räätälöity tukemaan organisaationne strategisia tavoitteita ja voittamaan haasteet matkalla hallittuun ja strategiseen datan hyödyntämiseen.

Rakennamme arvolähtöisen hallintamallin, joka ei ainoastaan ohjaa datan käyttöä vaan myös kiihdyttää sen muuttumista liiketoiminnan menestykseksi. Tämän avulla datan hallinnasta tulee dynaaminen voimavara, joka auttaa saavuttamaan ja ylittämään tavoitteenne. Datan hallintamalli on avain tehokkaaseen päätöksentekoon, innovaatioihin ja kestävään kasvuun, ja me varmistamme, että tämä avain on käsissänne.

testimonials-atom
Picture

Data Governance, eli hallintamallin, kehitys, käyttöönotto ja tuki:

Loihdimme teille Data Governance -mallin, joka on suunniteltu tukemaan organisaationne tavoitteita. Hyödynnämme mallin luomisessa parhaita käytäntöjä ja kokeneita metodejamme, kuten Loihteen omaa Data Hallinnan ja Laadun viitekehystä, jotka räätälöimme vastaamaan juuri teidän tarpeitanne datan tehokkaaseen hyödyntämiseen ja hallintaan. Palvelumme on modulaarinen ja asiakkaan tarpeisiin sopeutuva, varmistaen sen, että

Loihde_some (31)

Vaihe 1: Perustan luominen

1. Tavoitetilan ymmärrys ja nykytila-analyysi: Luomme ymmärryksen tavoitetilasta organisaation tavoitteiden perusteella ja luomme ymmärryksen nykytilasta sekä tarvittavasta muutoksesta

2. Data Governance mallin kehitys: mallin, joka sisältää muun muassa määritellyt roolit, vastuut ja prosessit, tukien yrityksenne datan hyödyntämisen strategiaa.

3. Kehityshankkeen tiekartta: Laadimme yksityiskohtaisen toteutussuunnitelman, joka ohjaa askel askeleelta kohti hallittua datan käyttöä.

Loihde_some (53)

Vaihe 2: Käyttöönotto ja tuki: 

4. Käyttöönoton tuki: Tuemme mallin käyttöönottoa organisaatiossa muun muassa luomalla koulutuskokonaisuuksia ja tukemalla organisoitumista

5. Tuki: Jatkamme tukemista operatiivisella tasolla, varmistaen datan hallintamallin jatkuvan tehokkuuden ja kehityksen.

Data Governance – Hallitusti kohti tiedolla johtamista

Arvolähtöinen Data Governance eli datan hallintamalli luo vankan perustan organisaationne tiedonhallinnalle, tuoden kontrollin ja selkeyden datan hyödyntämiseen. Räätälöidyn mallimme avulla tieto muuttuu toiminnaksi ja päätökset strategisiksi siirroiksi, jotka ovat linjassa yrityksenne kasvun ja kehityksen kanssa.

 

One Security V2
  • Data Governance -palvelumme tukee organisaatiotanne kohti hallitumpaa ja strategisempaa datan hyödyntämistä 

  • Se luo perustan luotettavalle datalle, joka ohjaa päätöksentekoa ja tukee kasvua.
loved_02
  • Räätälöimme Data Governance -mallin, joka on integroitu suoraan yrityksenne liiketoimintastrategiaan ja kulttuuriin.

  • Olemme mukana tavittaessa joka askeleella, alkaen nykytila-analyysista aina käyttöönottoon ja jatkuvaan kehittämiseen.
Hands
  • Saatte selkeät prosessit datan käyttöön, omistajuuteen ja laatuun liittyen.

  • Parannatte säännöstenmukaisuutta ja vähennätte riskejä, mikä vahvistaa asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta.

  • Kehittyneiden Data Governance -käytäntöjen avulla varmistatte datan arvon maksimoinnin.