Skip to content
hero-image

Datan Laadunhallinnan palvelut 

Hallittua ja tehokasta arvonluontia datasta laadunhallinnan tuella. Parannamme datan tarkkuutta ja luotettavuutta, mikä tehostaa päätöksentekoa ja liiketoimintaprosesseja ja tukee kestävää kehitystä datan arvonluonnissa.

Lightup

Datan laatu tukemaan organisaation päätöksentekoa, operatiivista tehokkuutta ja analytiikkaan liittyviä innovaatioita

Datan laadulla on keskeinen rooli organisaation kyvyssä luoda arvoa datasta – se on elinehto tarkalle päätöksenteolle ja modernin analytiikan kuten koneoppimisen (ML) sekä tekoälyn (AI) sovellusten kehittämiselle. Virheellinen tai puutteellinen data johtaa, ei ainoastaan toiminnallisiin häiriöihin ja prosessien tehottomuuteen, vaan myös analytiikkakehityksen tehottomuuteen sekä toteutusten epätarkkuuteen, mikä voi merkittävästi vääristää ennusteita ja tuloksia.

Me Loihteessa keskitymme varmistamaan, että data on mahdollisimman täydellistä, johdonmukaista ja ajantasaista, jotta data tukee organisaatiotanne saavuttamaan tavoitteensa, oli sitten tavoitteena luoda uusia ja innovatiivisia tekoälyratkaisuja tai tehdä parempia päätöksiä tehokkaammin .

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Autamme kehittämään datan laadunhallintaan keskittyvää lähestymistapaa, jolla varmistetaan, että organisaationne data on korkealaatuista ja valmis vastaamaan nykypäivän analytiikan ja tekoälyn asettamiin haasteisiin.

Kauttamme saatte työkalut ja prosessit, jotka parantavat datan tarkkuutta ja käytettävyyttä, luoden luotettavan perustan kaikille liiketoimintanne datavetoisille päätöksille. Tämä edistää datan arvonluontia olipa kyseessä sitten kehittyneet tekoälytoteutukset, monipuolinen analytiikka tai yksinkertaisesti parempi ja tietoon pohjautuva päätöksenteko.

testimonials-atom
Picture

Patrick Qvick

Service Director, Data Management & Transformation

+358 45 677 2883

Tarjoamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan datan laadunhallintaan.

Loihde tarjoaa asiantuntemusta datan laadunhallinnassa, varmistaen, että organisaationne data on korkealaatuista ja tarkoituksenmukaista. Kehittämämme Data Quality Management -malli tähtää virheettömän ja eheän tiedon varmistamiseen, täyttäen liiketoimintanne, lainsäädännön ja tietojärjestelmien vaatimukset. Kokeneina asiantuntijoina datan hallinnassa ja arvonluonnissa luomme perustan, joka mahdollistaa tiedon täyden potentiaalin hyödyntämisen. 

Modulaarinen palvelumme kattaa muun muassa:  

Loihde - mobile working

Nykytilan analyysi

  • Ymmärrys datan laadun ja prosessien nykytilasta sekä kehityssuunnittelu

  • Datan laadun konsepti ja suunnitelma – datan laadun konseptin mukaan lukien datan metriikat
Loihde - work together

Laadunhallintaprosessi

  • Laadunhallintaprosessien suunnittelu – datan laadunhallinnan prosessien kuvaaminen

  • Käytännön toteutus – Datan hallinnan konseptin ja prosessien käyttöönotto

  • Jatkuva seuranta ja raportointi palveluna – jatkuva datan laadunhallintaa palveluna

Operatiivista tehokkuutta laadukkaan datan avulla

Loihde tarjoaa datan laadunhallintaratkaisuja, jotka nostavat organisaationne datan hyödyntäminsen uudelle tasolle. Ymmärrämme, että datan laatu on perusta hyvälle päätöksenteolle, datainnovaatioille ja tehokkaille liiketoimintaprosesseille. Täsmällisen ja ajantasaisen datan avulla varmistetaan, että liiketoimintanne tietointensiiviset toiminnot johtavat tuloksiin, jotka tukevat yrityksenne kasvua ja menestystä.

mita_miksi_350x350
Puutteellinen tai virheellinen data voi johtaa kalliisiin virheisiin ja menetettyihin mahdollisuuksiin. Laadukkaan datan varmistaminen on kriittistä kaikilla organisaation tasoilla – se tukee luotettavaa raportointia, tarkkaa analytiikkaa ja onnistuneita tekoälyhankkeita.
miten_350x350

Tarjoamme modulaarisen datan laadunhallintapalvelun, joka sisältää toimenpiteet ja prosessit, jotka on suunniteltu tukemaan organisaationne tavoitteita datan hyödyntämisessä. Palvelumme mukautuu tarpeisiinne ja seuraa alan parhaita käytäntöjä.

lisaarvo_350x350

Organisaationne hyötyy selkeistä, tehokkaista ja johdonmukaisista datan laadunhallinnan prosesseista, jotka parantavat operatiivista suorituskykyä ja päätöksentekoa. Lisäksi tarjoamme jatkuvan tuen ja palvelun, joka takaa datan laadun ylläpidon ja kehityksen pitkällä tähtäimellä.