Skip to content
hero-image

Tiedolla johtaminen ja tieto-ohjautuvan kulttuurin rakentaminen

Luomme organisaatiolle liiketoiminta-arvoa tuottavaa tieto-ohjautuvaa kulttuuria

Lightup

Tieto-ohjautuva kulttuuri 

Päätöksentekohetket muokkaavat organisaatioiden toimintakykyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Tiedolla johtaminen tarkoittaa, että organisaatio tekee operatiivisia, taktisia ja strategisia päätöksiä, jotka perustuvat dataan eivätkä tunteisiin, henkilökohtaisiin mielipiteisiin tai organisaation yleisiin uskomuksiin. Tieto-ohjautuva kulttuuri on tietoisesti muotoiltu tapa toimia, perustuen aina organisaation liiketoimintatavoitteisiin.

Kulttuuri muotoutuu pitkälti roolien ja vastuiden yhteisestä määrittelystä ja asiakaslähtöisten toimintamallien sopimisesta. Kulttuurin muotoilu on pitkälti myös arjen tekoja: mitkä toimet edistävät tieto-ohjautuvuutta ja miten niitä palkitaan? Mitkä toimet ovat sen vastaisia ja miten siihen puututaan? 

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Autamme kehittämään kokonaisvaltaista tieto-ohjautuvuutta aina liiketoimintatavoitteista lähtöisin. Kauttamme saatte tavan tehdä tiedolla johtamista, aina asiakaskeskeisesti, organisaation omaan kulttuuriin sopeutettuna.

Käymme kanssanne läpi vaihe vaiheelta tarvittavat rakenteet, jotta tiedolla johtamisesta tulee osa koko henkilöstön arkea.

Picture

Patrick Qvick

Service Director, Data Management & Transformation

+358 45 677 2883

Digitaalinen kehityshanke

Lähestymisessämme haluamme siirtyä hajanaisesta kehityksestä kohti jatkuvaa arvonluontia

Loihde - People at office meeting - DSCF3031 - 1920 x 1280
  • Data & AI Strategia ja etenemissuunnitelma
  • Maturiteettikartoitus
  • Data Opportunity Identification
  • KPI ja OKR muotoilu
  • Tiedolla johtamisen toimintamalli
Loihde - Person writing on a whiteboard - DSCF2801 - 1920 x 1280

Palvelumme lähtökohtana on aina asiakas ja asiakkaan tarve ja kypsyystaso. Päämääränämme on aina tukea organisaation tavoitteita dataa hyödyntäen. Palveluissa yhteiskehitämme ratkaisut asiakkaan kanssa, jotta niistä tullee innostavia ja asiakkaan näköisiä. Näin varmistamme myös, että oppi ja ymmärrys toteutuksesta siirtyy asiakkaalle.

Tieto-ohjautuva kulttuuri – jatkuvaa arvoa datasta

Tieto-ohjautuva yritys on ketterä yritys, jolla on selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, joka käyttää tietoja jatkuvan parantamisen polttoaineena ja jolla on selkeä rakenne tietovarantojensa hyödyntämistä varten. Tietoon perustuvassa yrityksessä on kyse ihmisten ja kulttuurin vaalimisesta, ei pelkästään uuteen teknologiaan investoimisesta.

mita_miksi_350x350
  • Tiedolla johtaminen edistää päätöksentekoa, jatkuvaa oppimista sekä resurssien tehokkaampaa kohdistamista.

miten_350x350
  • Autamme organisaatioita tunnistamaan tavoitteet datalle, luomaan toimintamallit sen laajalle hyödyntämiselle, sekä määrittelemään onnistumisen mittarit.

lisaarvo_350x350
  • Luomme kyvykkyyden ketterälle ja jatkuvalle tietoon perustuvalle kehitykselle.