Skip to content
hero-image

Copilot for
Microsoft 365 käyttöönotto­projekti 

Varmista tekoälyn tehokas ja turvallinen käyttöönotto 

Project management 1_purple

Uudet työtavat ja tekoälytyökalut tehokkaasti käyttöön  

Tekoälyn käyttöönottoon organisaatioissa kohdistuu paljon odotuksia. Halu uudistaa, kehittää ja tehostaa työmenetelmiä yhdistyy epävarmuuteen sitä, miten hallita muutoksia ja varmistaa uusien palveluiden tietoturvallinen käyttö. 

Loihteen tuottama käyttöönottoprojekti sisältää liiketoimintapohjaisen arvion siitä, miten organisaatio voi parhaiten hyötyä Copilotin käytöstä. Käyttöönottoprojekti osallistaa organisaation henkilöstöä jakamaan tietoa ja luomaan yhteisen näkemyksen työmenetelmien kehittämisestä. Tuemme muutosjohtamisessa ja varmistamme tietoturvakysymysten huomioimisen.

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Parhaat muutoshallinnan käytänteet ja tietoturvaosaaminen vahvistavat vastuullisen ja turvallisen generatiivisen tekoälyn käyttöönottoa. Loihde auttaa tunnistamaan käyttötapauksia, joissa Copilot vastaa parhaiten asiakkaan tarpeita. Palvelu auttaa ymmärtämään Copilotia ja sen ympärillä olevia tietoturvakomponentteja.

testimonials-atom
Picture

Juhana Raitasalo

Head of Sales

+358 40 759 0526

Aloitetaan työpajalla

Määritellään nykytila sekä tarpeet ja tunnistetaan Copilotin tarjoamat hyödyt. Tämän jälkeen suoritetaan tietoturvatestaus ja annetaan suositukset jatkotoimenpiteille, jotta työkalut ovat teknisesti valmiita pilotoitavaksi. Organisaation henkilöstöä osallistetaan kouluttamalla Copilot Championit. He pilotoivat palvelua, opettelevat yhdessä parhaita käytäntöjä ja jakavat tietoa organisaatiossa. Rakennamme koulutukset tukemaan erilaisia Copilotin käyttäjiä. Pilottijakson jälkeen varmistetaan hyödyt organisaatiolle tukemalla palvelun laajemmassa käyttöönotossa ja kokemuksien jakamisessa organisaatiolle. 

Loihde - mobile working

Käyttöönottosuunnitelma 

 • Liiketoimintapohjaiset käyttötapausehdotukset 

 • Käyttöönottovaiheiden suunnittelu

 • Tietoa ja tukea päätöksentekoon ja muutosjohtamiseen 

Loihde - work together

Tietoturva

 • Testaus ja raportointi 

 • Suositukset jatkotoimista 
Loihde - Koulutus

Koulutus

 • Koulutusympäristö Teamsiin 

 • Itseopiskelumateriaalit

 • Champion-käytännöt

 • Palautekysely ja henkilöstöä osallistava työpaja tulosten työstämiseen
Loihde

Tuki

 • Tuki koko käyttöönottoprojektin ajan

 • Tarvittaessa Copilot-lisenssit 
Lue lisää