Skip to content
hero-image

Organisaatiomuutos ja strategian inhimillistäminen

Palvelu takaa, että strategisesti merkittävät digitaaliset transformaatiot ovat ihmisläheisiä ja muutos on organisaation yhteinen asia. 

Messages

Muutos vaatii enemmän kuin yhden johtajan panoksen

Organisaatiot kohtaavat jatkuvasti uusia muutoksia ja heidän muutoskyvykkyyttään testataan jatkuvasti. Organisaatiot uudistavat strategioita, johtamista, rakennetta ja kulttuuriaan pysyäkseen kilpailukykyisinä. Usein organisaatioilla on muutosjohtamisen osaamista, mutta muutoksien vaatima aika ja energia yllättävät organisaatiot, minkä seurauksena muutokset epäonnistuvat.  

Muutosjohtajat, kehittäjät, kehittämispäälliköt, liiketoimintajohtajat, hankepäälliköt, IT-johtajat, muutosagentit ja muut muutosten edistäjät käyttävät harmillisen usein liian suuren osan työajastaan muutosvastarinnan, muutoksen johtamisen, muutosviestinnän ja henkilöstön sitouttamisen kanssa painimiseen.

Muutosten läpivientiä ja johtamista helpottamaan on saatavana kokemusta, näkemystä ja valmiita tukiratkaisuja.

Jotta organisaatio säilyy kilpailukykyisenä muuttuvassa toimintaympäristössä, sen täytyy päivittää strategiaansa jatkuvasti. Kun strategia muuttuu, organisaation toimintatavat ja johtaminen täytyy päivittää vastaamaan muuttuneisiin toimintaympäristön tarpeisiin ja tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista halutulla tavalla,  ihmiset edellä. 

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Kokemuksellamme parempi onnistumisprosentti


Loihde tarjoaa monipuolisen tuen ja kokonaisvaltaisen, osallistavan tavan muutosten johtamiseen ja läpivientiin. Sen kukin osa-alue toimii sujuvasti yhdessä tai itsenäisinä palvelutoteutuksina. Tämä mahdollistaa sujuvan tuen niin kokonaisvaltaiselle kuin pienemmällekin muutokselle.
icon
Picture

Sakke Mustonen

Business Director, Digital Services

+358 44 751 8048

Vastustamattomia muutoksia

Teemme organisaation transformaatioista ihmisläheisiä ja vastustamattomia.

 
Loihde

Organisaatiomuotoilu

Takaamme kokonaisvaltaisen muutosprojektin onnistumisen yhdessä tekemällä, jatkuvalla viestinnällä, sitouttamisella ja mittaamisella sekä kuuden vaiheen prosessilla:

 1. herättelemme organisaation muutokseen,
 2. tunnistamme ja osallistamme muutoksen tekijät,
 3. unelmoimme tavoitteesta ja kirkastamme konseptin,
 4. ideoimme voittavat ratkaisut ja priorisoimme ne,
 5. kokeilemme ratkaisua pienesti ja kehitämme sitä eteenpäin ja
 6. varmistamme unelman siirtymisen arjen teoiksi ja organisaation kulttuuriin
Loihde_some (53)

Strategiamuotoilu

Jos organisaation toimintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia, se hyötyy strategiansa uudelleen muotoilusta säilyäkseen kilpailukykyisenä ja menestyäkseen tulevaisuuden toimintaympäristössä. 

Loihde_some (56)

Johtamismuotoilu

Jos organisaatio on juuri käynyt strategiapäivityksen tai rakenneuudistuksen, se hyötyy johtamisen uudistamisesta uutta strategiaa ja rakennetta vastaavaksi ja mahdollistaa siten niiden onnistumisen. 

Loihde_some (59)

Kulttuurimuotoilu

Jos organisaatio on uudistanut strategiaansa, järjestelmiänsä, johtamistaan tai rakennettaan, tai havahtuu olevansa tuhokulttuurin äärellä, se hyötyy tietoisesta kulttuurinsa johtamisesta yhteistä tavoitetilaa kohti ja turvaa siten kulkunsa kohti voittavaa kulttuuria ja haluttuja toimintatapoja. 

Loihde_some (66)

Parempi arki 2.0 

Jos organisaatio suunnittelee tai vie jo läpi ICT-järjestelmäuudistusta, se hyötyy muutoksen tarkastelusta ihmisten näkökulmista ja pitää siten huolen, ettei strateginen järjestelmäuudistus mene hukkaan, vaan jää osaksi ihmisten parempaa arkea. 

Muutosjohtamisen osaamisemme tarjoaa monipuolisen tuen muutosten johtamiseen ja läpivientiin. 

Sen kukin osa-alue toimii sujuvasti yhdessä tai itsenäisinä palvelutoteutuksina. Tämä mahdollistaa sujuvan tuen niin kokonaisvaltaiselle kuin pienemmällekin muutokselle. 

One Security V2
Organisaatiomuotoilu - Takaamme kokonaisvaltaisen muutosprojektin onnistumisen yhdessä tekemällä, jatkuvalla viestinnällä, sitouttamisella ja mittaamisella sekä kuuden vaiheen prosessilla:
 • herättelemme organisaation muutokseen
 • tunnistamme ja osallistamme muutoksen tekijät
 • unelmoimme tavoitteesta ja kirkastamme konseptin
 • ideoimme voittavat ratkaisut ja priorisoimme ne
 • kokeilemme ratkaisua pienesti ja kehitämme sitä eteenpäin
 • varmistamme unelman siirtymisen arjen teoiksi ja organisaation kulttuuriin.
loved_02

Strategiamuotoilu Teemme kaiken tarvittavan muutoksen edistämiseksi strategia- ja arkkitehtitoimistomme avulla, johon kuuluu mm. yritysarkkitehtuuri, johdon konsultointi ja liiketoimintamuotoilu.

JohtamismuotoiluSuunnittelemme yhdessä innostavan toteutuksen, herättelemme johtoa uusiin näkökulmiin, teemme monipuolisesti johdon valmennusta ja koutsausta ja seuraamme johtamisen vaikuttavuutta.

Hands

Kulttuurimuotoilu Mittaamme ja kirkastamme kulttuurin nykytilaa, hyödynnämme työntekijä- ja asiakasmuotoilua yhteisen kulttuurin hahmottelussa, hoksautamme johtoa ja kirkastamme johtamisen tapaa, osallistamme työyhteisöä arjen tekojen tunnistamisessa sekä mittaamme edistymistä kohti uutta kulttuuria.

Parempi arki 2.0 (arjen toiminnan muotoilu)Hoksautamme, koulutamme, tunnistamme järjestelmän käytön hyödyt ja tuemme järjestelmämuutoksen siirtymistä osaksi jokaisen ihmisen arkea.