Skip to content

Listautuminen First Northiin 2021

Kaupankäynti Loihde Oyj:n osakkeilla on alkanut Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) 7.10.2021. Listautumisen yhteydessä ei järjestetty osakeantia tai -myyntiä.

Alla listautumisen yhteydessä annetut tiedot. 

Loihde lyhyesti

Loihde on digipalveluiden ja turvaratkaisujen palveluyhtiö, joka rakentaa asiakkailleen digitaalisia ratkaisuja sekä suojelee heitä tietoturva- ja muilta turvallisuusriskeiltä. Yhtiö auttaa asiakkaitaan hyödyntämään dataa ja digitalisaatiota sekä turvaamaan asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden.

Loihde toimii yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä IT- ja turvallisuusmarkkinoilla. Loihteen toimintamarkkinat kasvavat, ja yhtiö pyrkii keskittymään nimenomaan markkinoiden kasvusegmentteihin.

Loihteella on kaksi liiketoiminta-aluetta:

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen palveluita sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä. Lisäksi liiketoiminta-alueella panostetaan voimakkaasti tekoälyratkaisujen (AI) kehittämiseen ja datan hallinnan (governance) palveluiden luomiseen. Loihde toimittaa palveluitaan teknologiariippumattomasti käsittäen muun muassa kaikki johtavat pilviteknologiat.

Turvaratkaisut-liiketoiminta tarjoaa asiakkaille sekä fyysisen turvallisuuden että kyberturvallisuuden palveluita. Fyysisen turvallisuuden palvelut koostuvat pääasiassa lukituksen sekä kameravalvonnan ja muun turvateknologian palveluista. Yhtiön kyberturvallisuuspalvelut tarjoavat asiakkaille muun muassa verkko- ja päätelaitesuojausta, identiteetin- ja pääsynhallintaa, tietoturvakonsultointia ja turvallista IT-infrastruktuuria.

Liiketoimintojen väliset kyvykkyydet, kuten järjestelmäintegraatioihin liittyvä osaaminen ja turvajärjestelmien tuottaman datan hyödyntäminen, antavat mahdollisuuden tuottaa asiakkaalle kattavampia palvelukokonaisuuksia ja edistävät näin Loihteen kilpailukykyä. Liiketoiminnoilla on lukuisia yhteisiä asiakkaita sekä potentiaalia ristiinmyyntiin.

Vuonna 2020 Loihde-konsernin liikevaihto oli 106,8 miljoonaa euroa (2019: 103,1 miljoonaa euroa) ja oikaistu käyttökate (EBITDA) 6,2 miljoonaa euroa (2019: 5,5 miljoonaa euroa).

Loihde sijoituskohteena

  • Loihde on yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista
  • Loihde tarjoaa koko digitaalisen kehittämisen arvoketjun
  • Verkostomalli tuo hyötyjä ja tehokkuutta
  • Kaksi pääliiketoimintaa luo kasvumahdollisuuksia ja tuo vakautta suhdannevaihteluissa
  • Loihteella on sitoutunut ja osaava henkilöstö
  • Loihteella on monipuolinen ja laaja asiakaskunta
  • Loihteen vahva tase mahdollistaa strategiaa tukevia yritysostoja

Materiaalit

Yhtiöesite (pdf)
Markkinointiesite (pdf)

Puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021 (pdf)
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020 (pdf)
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019 (pdf)

Tiedotteet ja esitykset

Yhtiötiedote 27.9.2021 Loihde on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle osakkeiden listaamiseksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja julkaisee yhtiöesitteen

Lehdistötiedote 7.9.2021 Loihde suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Loihteen yhtiöesittely 28.9.2021