Skip to content
hero-image

Turvaratkaisut

Tietoturvallisia, hallittuja ja käytettäviä turvatekniikan ja lukituksen palveluita liiketoimintasi jatkuvuuden varmistamiseen.

Check

Parhaimmillaan turvallisuus ei rajoita, vaan mahdollistaa.

Turvallinen toimintaympäristö mahdollistaa tiloissa toimimisen sujuvasti ja ilman ylimääräisiä huolia sekä antaa mielenrauhaa myös silloin, kun et itse ole tilassa paikalla. Me keskitymme tuottamaan tietoturvallisia ja käytettäviä turvateknologian ratkaisuja, joiden tehtävä on varmistaa ihmisten, omaisuuden ja kiinteistöjen turvallisuus kaikissa olosuhteissa.  

Laaja yli 20 paikkakunnan toimipisteverkosto varmistaa valtakunnallisen palvelukyvyn ja kattavat tukipalvelut kaikkiin turvatekniikan ja lukituksen tarpeisiin. 

Abloy_valtuutettu_grey-outline
iLOQ-logo-white
fi-iso-9001-iso-14001-ohsas-18001_hires-scaled-e1592471780667
tu_pallo-ilman-taustaa-300x300

Turvateknologian palvelut

Turvajärjestelmien digitalisoituessa ymmärrys tietoturvasta ja yhteyksistä on kriittistä laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi. Loihteella tuotamme kattavia kokonaispalveluita, joissa kokonaisvastuu säilyy Loihteella ja asiakas voi rauhassa keskittyä kehittämään liiketoimintaansa. Yksi turvallisuus® varmistaa palveluiden sopivuuden digitalisoituvaan maailmaan. 

Ota yhteyttä: myynti@loihde.com

Kattavalla osaamisella digitalisaation hyötyihin kiinni

Digitalisoitunut toimintaympäristö luo paljon uusia mahdollisuuksia turvateknologian hyödyntämiseen, kun ensisijaisten käyttötarkoitusten lisäksi järjestelmillä voidaan parantaa mm. tuottavuutta tai hyödyntää analytiikkaa erilaisiin tarpeisiin. Veitsen kääntöpuolena toki myös uhat kasvavat, kun laitteet liittyvät verkkoon ja muihin yrityksen ympäristöihin.

Tietoturvan huomioiminen on nykyisin kriittistä myös turvateknologian järjestelmissä. Me olemme ylpeitä osaamisestamme yhdistää nämä kaksi maailmaa ja hyödynnämme palvelukehityksessä laajalti osaamistamme tietoturvassa, datassa ja AI:ssa.

Picture

Daniel Belmouloud

VP of Sales; Turvaratkaisut

+358 40 127 1666

Lukitus ja oviympäsristöt

Loihteen sadat asentajat rakentavat päivittäin toteutuksia, joissa luvalliset ihmiset kulkevat vapaasti ja vaivattomasti kiinteistöissä, samalla kun ulkopuolisilta henkilöiltä pääsy evätään. Olemme yksi suomen suurimmista lukkoliikkeistä ja meidän valtakunnallinen toimipisteverkostomme palvelee asiakkaitamme kaikkialla Suomessa. 

Loihde_kartta

Turvaa kaikkialla Suomessa

Yli 20 toimipisteen ja 500 turvallisuuden asiantuntijan voimin varmistamme liiketoimintasi jatkuvuuden kaikissa tilanteissa.

Tutustu paikallisyksiköiden yhteystietoihin tai ole suoraan yhteydessä myynti@loihde.com tai puh. 029 001 3000

Turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden

Suomen suurimpana kokonaisturvallisuuden yhtiönä autamme asiakkaitamme suunnittelemaan jatkuvuuden varmistavat turvajärjestelmät käyttäjäkokemusta unohtamatta. 

Loihde (22)-large

Turvallisuus on jokaisen oikeus

Niin yrityksen työntekijät kuin asiakkaatkin ansaitsevat kokea olonsa turvatuiksi.

Yksin tai riskialttiissa toimintaympäristössä toimivien henkilöiden turvallisuutta voidaan parantaa henkilöturvajärjestelmällä, jonka avulla voidaan hälyttää apua esimerkiksi päällekarkaustilanteessa. Hoivatyössä taas henkilöturvajärjestelmä auttaa esimerkiksi muistisairaiden valvonnassa ja toimii hoitajakutsujärjestelmänä.

Kameravalvonnalla voidaan myös lisätä niin henkilöstön kuin asiakkaiden turvallisuutta sen lisäksi, että se turvaa myös omaisuutta. Kameravalvonnalla on ehkäisevä vaikutus ja se auttaa myös tapahtumien selvittämisessä jälkikäteen.

Loihde39-large

Sujuvaa kulkemisen hallintaa

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeä suojata organisaation omaisuutta ja tietoa. Oikein toteutettuna suojaustoimenpiteet myös sujuvoittavat työskentelyä ja tuovat varmuutta päivittäiseen tekemiseen. 

Kulunvalvonnalla ja pääsynhallinnalla voidaan mahdollistaa sujuva kulkeminen sallituissa puitteissa ja samalla rajata ulos epätoivottu liikenne. 

Yhdistämällä työajanseurannan kulunvalvontaan pystytään vanhat tuntikortit ja manuaalinen työajan laskenta automatisoimaan. Kulunvalvontajärjestelmä on myös integroitavissa helposti esimerkiksi rikosilmoitinjärjestelmään.

Loihde_some (28)

Havaitse uhkatilanteet ja toimi

Turvallisuuden varmistamisen peruskiviä on kyky havaita ja reagoida uhkatilanteisiin nopeasti ja poikkeuksetta.

Rikosilmoitinjärjestelmällä varmistat häiriöttömän toiminnan ja huolehdit niin tuote- kuin henkilöstöturvallisuudesta. Järjestelmä valvoo tiloja sekä ulkokuorta ja ilmoittaa sovitusti luvattomasta tunkeutumisesta suojaten mm. omaisuutta tuhoamiselta ja tietojen vuotamista.

Aina ei asialla ole rikollinen vaan uhkatilanne saattaa syntyä esimerkiksi tulipalon syttymisen myötä. Tämän vuoksi paloturvallisuus on tärkeä osa turvallisuutta. Paloilmoittimien tehtävänä ei ole vain havaita palo vaan myös suorittaa hälytys ja ohjata erilaisia toimintoja vahinkojen minimoimiseksi. Palohälytyksen siirto hätäkeskukseen on kriittinen osa nopeaa reagointia ja tämän varmistaa hälytyksensiirto.

Asiantuntija- ja huoltopalvelut

Parhaan mahdollisen palvelutason saavuttamiseksi, asiakkaitamme palvelevat tekniset asiantuntijamme palvelukeskuksessa. Palvelukeskuksen tuottamien pääkäyttäjäpalveluiden lisäksi huoltopalvelumme varmistavat turvajärjestelmiesi toimivuuden koko elinkaaren ajan. 

Jatkuvuutta liiketoimintaan

Meillä oli kovat odotukset ja täytyy sanoa, että positiivisesti nämä odotukset on saatu myös lunastettua. Projekti on vaatinut riittävää resursointia puolin ja toisin. Näin nopealla aikataululla käyttöönottoprojekti ei olisi ollut mahdollinen, ellei kumppani olisi ollut näin sitoutunut. Hyvä projektipäällikkö luotsasi hanketta ja yhteistyö on toiminut.

Lue kuinka Nurmijärvelle saatiin uusi työajanseuranta käyttöön sujuvasti ja nopealla aikataululla.

Reetta Kontio, Palvelusuhdepäällikkö, Nurmijärven kunta

Picture

Meille tuli alusta asti tunne vahvasta asiantuntijuudesta ja että kumppanimme tuntee laitteistot ja järjestelmät hyvin. Myös paikallisuudesta on ollut hyötyä. Uusi sahalaitos on yli 400 metriä pitkä ja sen sahalinja 80 metriä. Kamerat ovat oleellinen osa koko laitoksen toimintaa myös turvallisuuden näkökulmasta. Aika nopeasti todettiin, että tähän tarvitaan kumppani, joka tuottaa ratkaisun palveluna eikä omia resursseja tarvitse sitoa tähän liiaksi.

Lue kuinka Loihteen kamerat valvovat Koskisen uuden sahan tuotantoprosessia.

 

Teemu Similä, Tietohallintopäällikkö, Koskisen Oyj

icon
Picture

Meillä on hyvä henkilötason yhteistyö ja vakiintuneet toimintatavat. Arvostamme sitä, että Loihteella on ammattitaitoiset ja pitkäaikaiset osaajat, jotka tuntevat kiinteistömme hyvin. Yhdessä kustannustehokkuuden kanssa nämä ovat olleet niitä ratkaisevia tekijöitä, että olemme Loihteen kanssa tehneet yhteistyötä jo lähes kymmenen vuoden ajan.

Lue kuinka Itiksen tie moderniin paloturvallisuuteen käy Loihteen kanssa.

 

Matias Lehtomäki, Ylläpitopäällikkö, Kauppakeskus ITIS

icon
Picture

Pitää olla kykyä muuttaa, oppia uusia asioita ja mennä eteenpäin sekä kehittää palveluita paremmaksi. Myös sujuvuus ja asiantuntemus ovat tärkeitä ja reagoinnin on oltava nopeaa. Meidän toimintatapamme on se, että nojaamme palveluissa osaaviin kumppaneihin. Olemme toki mukana palveluhallinnassa, mutta ei ole tarkoituskaan, että tekisimme kaikkea itse.

Lue kuinka Loihde turvaa Kuopion Energian verkkojen toimintavarmuutta.

Jami Miettinen, Digijohtaja, Kuopion Energia

icon
Picture