Skip to content
hero-image

Prosessiautomaatio

Yhdistelemme edistykselliset tekoälyratkaisut konkreettisiin toimenpiteisiin fyysisissä prosesseissa ja laitteistoissa. 

Lookup

Nopeutetaan tuottavuuteen pääsyä

Autamme asiakkaita joissa fyysisen ja digitaalisen maailman yhteentörmäys on arkipäivää, kuten energia ja teollisuussektori, tehostamaan prosesseja ja pienentämään kuluja esim. parantamalla laitteiston käyttöastetta ja käyttötapoja tai pidentämällä laitteistojen käyttöikää ennakoivan huollon avulla. Kehitämme älykkäitä käyttöliittymiä, jotka ohjaavat operaattoreita ja uusia työntekijöitä toimimaan tehokkaammin, nopeuttaen näin tuottavuuteen pääsyä ja vähentäen koulutuksen tarvetta.

Tyypillistä on että tallennamme kokeneiden työntekijöiden tietotaitoa digitaalisiin järjestelmiimme, mikä mahdollistaa arvokkaan tiedon säilymisen ja tehokkaan jakamisen organisaation sisällä. Nämä toimenpiteet tukevat asiakkaidemme keskeisiä haasteita ja auttavat heitä saavuttamaan korkeamman tehokkuuden sekä parantamaan kilpailukykyä nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa fyysisen ja digitaalisen maailman raja hämärtyy.

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Yhdistelemme edistykselliset tekoälyratkaisut konkreettisiin toimenpiteisiin fyysisissä prosesseissa ja laitteistoissa. Esimerkiksi analysoimme ja optimoimme laitteistojen käyttöä reaaliaikaisen datan avulla, mikä mahdollistaa energiankulutuksen vähenemisen ja laitteiston käyttöiän pidentämisen ennakoivan huollon kautta.

Älykkäät käyttöliittymät tarjoavat operaattoreille ja uusille työntekijöille tarvittavat tiedot ja ohjeet toimia tehokkaammin, mikä nopeuttaa työn suorittamista ja vähentää virheitä. Tämä vähentää koulutuksen tarvetta ja lisää tuottavuutta. Lisäksi, tallentamalla kokeneidentyöntekijöiden arvokasta tietotaitoa digitaaliseen muotoon, varmistamme osaamisen säilymisen yrityksessä ja tehostamme tiedon jakamista. Kaikki nämä toimenpiteet yhdessä parantavat tehokkuutta, pienentävät kustannuksia ja vahvistavat kilpailukykyä dynaamisessa ja yhä digitalisoituvammassa ympäristössä.

icon
Picture

Olli Lindroos

Business Director, Digital Services

+358 50 491 1448

Laaja-alaista osaamista

Loihde yhdistää teollisuuden ja energiasektorin fyysiset prosessit digitaalisiin innovaatioihin, parantaen toimintaa ja vähentäen kustannuksia. Alkuvaiheessa teemme yksityiskohtaisen analyysin asiakkaan prosesseista, minkä jälkeen suunnittelemme ja räätälöimme teknologiaratkaisut juuri heidän tarpeisiinsa sopiviksi.

 
Loihde

1.Tarvekartoitus ja analyysi

2.Ratkaisun suunnittelu ja kehitys

3.Implementointi ja integraatio

4.Koulutus ja tuki

5.Seuranta ja optimointi

Loihde - 20230317-DSCF2930 - 1920 x 1280

Loihde erottuu kilpailijoistaan laaja-alaisella osaamisella. Meiltä löytyy kaikki laiteasentajasta tietoliikenneverkkoihin ja sovelluskehittäjään, mikä antaa meille kyvyn ymmärtää ja ratkaista paikan päällä ilmeneviä teknisiä haasteita. Tämä yhdistettynä syvälliseen teknologiaosaamiseemme varmistaa, että tarjoamme asiakkaillemme parhaat mahdolliset ja kokonaisvaltaisesti arkeen integroidut ratkaisut.

Prosessitehokkuuden ja toimintavarmuuden optimointi automaation avulla

Tekoälyä hyödyntävä prosessiautomaatio tehostaa työntekijöiden toimintaa ja nopeuttavat perehdytystä.

Osaamisen digitalisointi säilyttää kriittisen tietotaidon organisaatiossa.

Loihde - Coffee mug - DSCF2784 - 1920 x 1280
mita_miksi_350x350
  • Syvällinen tekninen osaaminen yhdistettynä käytännön tietämykseen varmistaa ratkaisujen toimivuuden ja integroitavuuden.

miten_350x350
  • Analysoimme asiakkaan prosessit ja suunnittelemme räätälöidyt tekoälyratkaisut.

     

  • Asennamme ja integroimme järjestelmät, tarjoamme koulutusta ja teknistä tukea.

     

  • Seuraamme ja optimoimme järjestelmän suorituskykyä, varmistaen jatkuvat parannukset.

lisaarvo_350x350
  • Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat tehokkuutta ja alentavat kustannuksia, vahvistaen asiakkaiden kilpailukykyä ja markkina-asemaa.