Skip to content
hero-image

Paloturvallisuus

Nopea ja luotettava havainnointi mimimoi vahingot.

Maintenance and support_purple

Paloturvallisuutta ammattitaidolla

Paloturvallisuus on keskeinen osa kiinteistön kokonaisturvallisuutta. Se huomioidaan rakennuslupamenettelyssä sekä rakentamista koskevissa lainsäädännöissä. Paloilmoitinasennusliike on paloilmoitinjärjestelmien asiantuntija, jolla on merkittävä rooli paloilmoitinjärjestelmien suunnittelussa, asennuksessa, huollossa ja kunnossapidossa.

Olemme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä paloilmoitinliike, jolla on pitkä kokemus paloturvallisuusjärjestelmien suunnittelu- ja dokumentointityöstä. Lisäksi huollamme, toimitamme ja saneeraamme paloturvallisuusjärjestelmiä.

Monimerkkitalona liikkumavaraa

Loihde_some (59)

Olemme markkinoiden suurimpien paloilmoitinjärjestelmien lisensoitu jälleenmyyjä. Huollamme ja korjaamme yleisimpiä savunpoisto- ja turvavalaistusjärjestelmiä. Palohuoltopalvelun lisäksi hoidamme paloturvallisuuden urakointityöt suunnittelusta toteutukseen ja koulutuksista dokumentointiin.

Tarjoamamme järjestelmät:

  • Savunpoistojärjestelmät
  • Paloilmoitinjärjestelmät
  • Palovaroitinjärjestelmät
  • Turva- ja opastevalaistusjärjestelmät
  • Hälytyksensiirto
  • Väestönsuojat
  • Sprinkleri- ja alkusammutuskalusto
  • Äänievakuointijärjestelmät

Lait ja vaatimukset

Pelastuslaki (379/2011) velvoittaa kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan pitämään paloilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet toimintakunnossa.

Järjestelmät tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Laki säätää myös velvollisuuksia koskien kiinteistön pelastussuunnitelmaa, palo- ja poistumisturvallisuutta.

Loihde - Light bulb - 6240 x 4160
Loihde (19)-large

Palohuoltopalvelu

Palohuoltopalvelumme varmistaa turvallisuuden ja järjestelmien pitkän elinkaaren.

Palvelumme sisältää vuosittaisen tarkastus- ja huoltopalveluin pelastuslain velvoitteiden mukaisesti. Huoltopalelumme avulla palotekniset laitteet pysyvät toimintakuntoisina. Jokaisesta huoltokäynnistä tuotetaan virallinen raportti, joka sisältää turallisuusindeksin ja havaitut turvallisuuspuutteet. Palvelemme palohuoltoasiakkaitamme ympäri Suomen 24 toimipisteen verkostolla.

Paloturvallisuus on merkittävä kokonaisuus

Paloturvallisuus on tärkeä ja laaja kokonaisuus. Me autamme kiinteistön omistajia hahmottamaan kokonaisuuden ja huolehtimaan järjestelmän ajantasaisuudesta. Lisäksi meiltä saat myös äänievakuointijärjestelmät ja hälytyksensiirtopalvelut.

Loihde_some (64)

Paloturvajärjestelmien kokonaiskuva

Paloturvajärjestelmät muodostavat kiinteistön paloturvallisuuskokonaisuuden. Pirstaloituminen eri toimijoille hankaloittaa kokonaisuuden hallintaa.

Autamme kiinteistön omistajia hahmottamaan paloturvajärjestelmät, niiden kunnon ja tulevaisuuden tarpeet. Hoidamme paloturvajärjestelmät suunnittelusta asennukseen ja kunnossapitoon.

Loihde_some (55)-1

Paloturvajärjestelmän modernisointi

Kun paloturvajärjestelmän elinkaari on tullut tiensä päähän, huoltodokumentaation avulla modernisointi voidaan budjetoida tuleville vuosille. Suunnittelemme toteutuksen yhdessä asiakkaan kanssa, jotta kiinteistön käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Modernilla järjestelmällä pystytään vastaamaan myös tulevaisuuden tilojen muuntotarpeisiin nopeasti ja ketterästi.

Loihde39-large

Äänievakuointi parantaa henkilöturvallisuutta

Puhuttu viesti opastaa ihmisiä parhaiten, etenkin vieraassa tilassa. Julkisissa tiloissa on olennaista saada ihmiset toimimaan hätätilanteessa oikein. Selkeällä puheviestillä pystytään ohjaamaan ihmiset nopeasti ja hallitusti ulos tai vaihtoehtoisesti jäämään tiloihin ja näin parantaa henkilöturvallisuutta.

Tarjoamamme äänievakuointijärjestelmä täyttää EN54-16 Sertifikaatin vaatimukset ja täten sen avulla voidaan haluttaessa täysin korvata palokellot kiinteistöissä. Äänievakuointijärjestelmää voidaan myös hyödyntää normaalitoiminnassa taustamusiikin, tiedottamisen, henkilöhaun sekä mainostamisen tarpeisiin.

20230317-DSCF2926

Luotettavaa hälytyksensiirtoa

Hälytyksensiirtopalvelumme varmistaa, että hälytys kulkee nopeasti ja varmasti oikeaan osoitteeseen ilman välikäsiä ja katkoksia. Uusi tekniikka mahdollistaa myös langattomat ratkaisut, joten kiinteitä linjoja ei aina tarvita.

Palvelu on tarkoitettu automaattisten paloilmoitinjärjestelmien, rikosilmoitinjärjestelmien ja muiden varmuutta vaativien hälytysten siirtoon hätäkeskuksiin tai muihin valvomoihin.

Lue lisää