Skip to content

Hallinnointi

Hallinnoinnin periaatteet

Loihde Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan (First North) sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita.

Loihde noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivulla www.cgfinland.fi. Vaikka hallinnointikoodin noudattamista ei edellytetä First North -yhtiöiltä, Loihde haluaa sen suosituksia noudattamalla edistää yhtiön hyvää hallintotapaa ja avoimuutta osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien suuntaan. Yhtiö on noudattanut hallinnointikoodin kaikkia suosituksia 6.10.2021 lähtien.

Yhtiön hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta.

Yhtiöjärjestyksen lisäksi hallinnointia säännellään hallinnon työjärjestyksessä, jossa määritellään hallituksen, valiokuntien ja toimitusjohtajan keskeiset tehtävät sekä yhtiön noudattamat kokouskäytännöt.

hallinnointikaavio