Skip to content

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Loihde Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkiosta sekä tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut ehdotukset. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 7.5.2024 Vaasassa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu (pdf)
Esityslista 
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Toimitusjohtajan katsaus (esitysmateriaali)
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Vuosikertomus 2023 (sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin)
Hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten esittelyt

 

Varsinainen yhtiökokous 2022

Ylimääräinen yhtiökokous 2016

Varsinainen yhtiökokous 2016