Skip to content
hero-image

Hälytyksensiirto

Monikäyttöinen operaattoririippumaton älykäs kiinteistönhallintapalvelu varmistaa kiinteistösi ja sen käyttäjien turvallisuuden

Calender

Hälytyksensiirto varmistaa tiedonsiirron kun sitä tarvitaan

Nopeus ja toimintavarmuus kaikissa tilanteissa on hälytyksensiirrossa ensisijaisen tärkeää. Hälytyksensiirtojärjestelmään kytketty paloilmoitin-, rikos- tai kiinteistövalvontajärjestelmä lähettää reaaliaikaisen tiedon hätäkeskukseen, muille viranomaisille tai yrityksen omaan hälytyskeskukseen.

Palvelussamme tiedonsiirto on standardien mukaisesti kahdennettu ja sitä valvotaan reaaliaikaisesti. Operaattoririippumaton palvelu tuo lisäturvaa ja kustannustehokkuutta kaikkien kiinteistön hälytysten  siirtoon. Älykästä hälytyksensiirtojärjestelmäämme voidaan hyödyntää myös kiinteistön etähallintaan ja datan reitittämiseen, mikä tekee ratkaisusta kustannustehokkaan ja monikäyttöisen asiakkaalle.

 

 

Hälytyksensiirtoon liittyvien palveluidemme perustana on patentoitu ja viranomaishyväksytty Telcont Secure® -tuoteperhe, joka mahdollistaa hälytysten siirron lisäksi kiinteistön järjestelmien etähallinnan sekä laitteista kertyvän tiedon analysoinnin ja hyödyntämisen kiinteistön ohjaukseen. Palvelut toimitetaan asiakkaalle kokonaispalveluna ja me huolehdimme palvelun toiminnasta ja valvonnasta 24/7. 
icon
Picture

Simo Saarelma

Teknologiapäällikkö

+358 50 506 6227

Hälytyksensiirto

Viranomaishyväksytyllä kahdennetulla hälytyksensiirrolla varmistat automaattisen paloilmoittimen hälytyksen siirron hätäkeskukseen. Samalla palvelulla voit siirtää myös muiden turvajärjestelmien osoitteellista tietoa esim. hälytyskeskuksiin tai valvomoihin.

Datan reititys

Järjestelmä mahdollistaa siihen liitetyistä järjestelmistä kerätyn datan välittämisen reaaliaikaisesti. Palvelun avulla voidaan toteuttaa älykkään laitteen hallinnointi, mikä mahdollistaa esimerkiksi asiakas- ja kiinteistöjärjestelmien käytön ymmärtämisen, kapasiteettitarpeiden tunnistamisen ja teknisten ominaisuuksien hallinnoinnin.

Kiinteistön etähallintaa

Järjestelmä mahdollistaa tietoturvallisen kaksisuuntaisen liikennöinnin halutun kohteen ja käyttäjän tai valvomon välillä. Etähallinta on taloudellinen ratkaisu esimerkiksi kiinteistö- ja automaatiojärjestelmien tai turvateknologian hallintaan.

Taloudellista etähallintaa

Loihteen hälytyksensiirto mahdollistaa tietoturvallisen kaksisuuntaisen liikennöinnin halutun kohteen ja käyttäjän tai valvomon välillä. Etähallinta on taloudellinen ratkaisu esimerkiksi kiinteistö- ja automaatiojärjestelmien tai turvateknologian hallintaan. Etähallinnassa käytetään turvallista VPN-yhteyttä. Käyttäjä voi ottaa useita samanaikaisia yhteyksiä eri kohteisiin ja hallita laitteistoja sekä järjestelmiä erilaisten päätelaitteiden avulla. Palvelun avulla käyttäjä voi hallita vain hänelle määriteltyjä laitteita.

Etäyhteyksien vaatimaa käyttäjähallintaa voidaan ylläpitää joko asiakkaan toimesta tai keskitetysti Loihteen hallinnoimana.

Käyttökohteet:

  • Paloilmoitinjärjestelmä
  • Rikosilmoittimet
  • Turvajärjestelmät
  • Kiinteistöissä sijaitsevat eri toimijoiden laitteistot
  • Talotekniset järjestelmät
Loihde_some (60)
Cloudworld

Tehokasta datan reititystä

Koneista ja laitteista kerätään entistä enemmän tietoa erilaisten sensoreiden avulla. Tiedon hyödyntäminen edellyttää sen analysointia ja välittämistä oikeaan kohteeseen jatkotoimia varten.

Loihteen hälytyksensiirto mahdollistaa siihen liitetyistä järjestelmistä kerätyn datan välittämisen reaaliaikaisesti. Palvelun avulla voidaan toteuttaa älykkään laitteen hallinnointi, mikä mahdollistaa esimerkiksi asiakas- ja kiinteistöjärjestelmien käytön ymmärtämisen, kapasiteettitarpeiden tunnistamisen ja teknisten ominaisuuksien hallinnoinnin.

Palvelun avulla voidaan toteuttaa älykkäitä IoT -ratkaisuja. Esimerkiksi asiakkaan järjestelmistä välitetään laitteiden toimintaa koskevaa dataa ja hälytyksiä tietoturvallisesti pilvipalveluun. Pilvipalvelusta haluttuun kohteeseen turvallisesti välitettyä asiakasdataa voidaan hyödyntää analysointiin, diagnosointiin, ennustamiseen tai muihin älykkäisiin toimintoihin. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tukipyynnöt: helpdesk.tansec@loihde.com tai 020 778 0598