Skip to content

Strategia

Chess board_purple

Loihde on ykköskumppani turvallisuudessa ja digitalisaatiossa.

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin

Strategian kulmakivet

Loihde tavoittelee markkinaa nopeampaa kasvua sekä merkittävää kannattavuusparannusta.  
Loihde - Ihmiset - People

Laaja ja monipuolinen osaamisemme on vahvuutemme. 

Loihteella on viisi asiakastarpeiden pohjalta muodostettua palvelualuetta: 
1) Data & AI, 2) Pilvi ja yhteydet, 3) Kyberturva, 
4) Digitaaliset palvelut, 5) Turvallisuusratkaisut

Yhdistämällä palvelualueidemme osaamista pystymme tuottamaan asiakkaille kattavia ja innovatiivisia kokonaisuuksia ja  erottumaan markkinassa. 

Loihde - Person on laptop - 665x500

Panostamme erityisesti jatkuviin palveluihin

Tavoitteena on, että jatkuvat palvelut kasvavat muuta tarjoomaa nopeammin ja edustavat 30 % liikevaihdosta strategiakauden lopussa. 

20230317-DSCF2926

Yksi Loihde-brändi

Kokonaistarjooman, asiakasviestinnän ja työnantajabrändin selkeyttämiseksi näyttäydymme yhtenä Loihteena. 

Taloudelliset tavoitteet 2024-2027

Kasvu

  • Vuotuinen liikevaihdon kasvu noin 10 %, sisältäen sekä orgaanisen kasvun että yritysostot.
  • Liikevaihtotavoite strategiakauden lopulle eli vuodelle 2027 on vähintään 200 miljoonaa euroa.

Kannattavuus

  • Oikaistu käyttökatemarginaali strategiakauden lopulle eli vuodelle 2027 on 15 %

 Pääoma

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 10 %
  • Nettovelka/käyttökate välillä 0–2x