Skip to content
hero-image

Managed network 24/7

Reaaliaikaista tietoa ja nopeaa reagointia.

transfer_01_purple

Häiriötön toimintaympäristö

Verkottuneessa ja digitalisoituneessa toimintaympäristössä tietojärjestelmät ja verkot linkittyvät toisiinsa muodostaen kriittisen kokonaisuuden. Häiriöttömän toiminnan takaamiseksi tulee tämän IT-infran kokonaisuuden toimintaa valvoa ja häiriöihin reagoida heti niiden ilmaannuttua. Valvontapalvelumme avulla voit monitoroida kriittisiä resurssejasi kuten tietoliikenneverkkoja, palveluita, ja ohjelmistojen sekä tietojärjestelmien verkottuneita kokonaisuuksia. Näin mahdolliset viat voidaan paikallistaa ja korjata mahdollisimman nopeasti ja yksiselitteisesti. Nopea reagointi turvaa sujuvan IT-ympäristön liiketoiminnan tueksi.

Reaaliaikaista tietoa

Loihde - 20230317-DSCF2769 - 1920 x 2880

Ajantasainen tieto on tärkeää ongelmatilanteissa ja niiden ehkäisyssä. Valvontapalvelumme avulla saat reaaliaikaista tietoa liiketoimintakriittisten järjestelmien, resurssien ja palveluiden tilasta sekä käytettävyydestä. Valvonnan tuottamat raportit ja hälytykset mahdollistavat nopean reagoinnin, joka mahdollistaa korkean käytettävyyden ja vikasietoisen tekniikan toimintojen tueksi. Valvonnan alaisten palvelujen käytettävyysraportoinnit (SLA) auttavat seuraamaan todellista palvelutason toteutumista. Palvelu skaalautuu joustavasti kaikkiin liiketoimintatarpeisiinne.

Valvottavia kohteita voivat olla esimerkiksi:

  • Lähiverkon laitteet LAN, WLAN, palomuurit yms.
  • Palvelimet, palvelimen komponentit, prosessit, tallennejärjestelmät
  • Sovellukset
  • Operaattoriyhteydet WAN, Internet, VPN, kokonaiskuormituskartta, läpäisykyvyn mittaus
  • Tuotantojärjestelmät
  • Kiinteistöjärjestelmät
  • ERP-, VoIP- ja SQL-tietokannat jne.

Osaava ja nopea reagointi

Kun IT-infran kriittiset osa-alueet ovat valvonnassa, täytyy valvonnan tuottamiin hälytyksiin myös pystyä reagoimaan. Nopea hälytyksiin reagointi ja vikatilanteiden selvittäminen vaativat paljon resursseja ja osaamista. Jotta häiriöttömän toimintaympäristön varmistaminen olisi sinulle entistä helpompaa, on Loihteella verkonvalvontakeskus, joka huolehtii valvonnasta tarvittaessa puolestasi.

24/7 NOC-palvelussamme (Network Operating Center, verkonvalvontakeskus) osaava verkon ja sovellusten valvontatiimi valvoo sovittuja kriittisiä resursseja ympäri vuorokauden. Jos reagoivan valvonnan alaisissa resursseissa tai laitteissa havaitaan vika- tai häiriötietoja, niistä muodostetaan automaattisesti palvelupyyntö ja vianselvitys alkaa 15 minuutissa havainnosta.

Valvontatiimi reagoi nopeasti hälytyksiin, toimintahäiriöihin ja vikoihin sekä pyrkii palauttamaan tilanteen normaaliksi mahdollisimman nopeasti. Korjaavat toimenpiteet tehdään aina sovittujen ohjeistuksien ja palvelu- sekä huoltotasojen mukaisesti. Häiriöt ja viat selvitetään tarvittaessa yhdessä asiakkaan teknisten henkilöiden ja kolmansien osapuolien kanssa.

Loihde_some (29)
Loihde_some (7)-1

Kokonaisnäkymä yhdestä portaalista

Palvelun ja laitteiden tilaa, tapahtumia ja hälytyksiä pääset seuraamaan kätevästi OneManage-asiakasportaalin kautta, jossa voit myös pureutua niihin tarkemmin. Portaalista löytyvät myös palveluun kuuluvat raportit.

OneManage-portaalin kautta hoituvat myös palvelu-, huolto- ja muutospyynnöt sekä muu viestintä valvontatiimin ja teidän välillänne. Näin portaali tarjoaa keskitetyn näkyvyyden IT-infranne tilaan, palvelun hallinnan historiaan ja kyvykkyyden käsitellä poikkeamia reaaliaikaisesti sekä hallitusti yhden portaalin kautta vuorokauden jokaisena hetkenä.

 Tietoverkkopalveluiden edelläkävijä

Loihde on tietoverkkopalveluiden edelläkävijä. Tuotamme monipuolisia tietoverkkopalveluita asiakkaiden tarpeisiin. Kokonaispalvelu mahdollistaa erilaisten verkkoratkaisujen suunnittelemisen ja rakentamisen sekä niiden kattavan valvonnan, hallinnan ja huollon.

Lisäksi kyberturvan asiantuntijana huolehdimme, että ratkaisuissa on myös huomioitu tietoturvallisuus ja saat kaikki tarvitsemasi palvelut yhdeltä tarjoajalta. NOC- ja CSOC-tiimimme jakavat jatkuvasti osaamistaan ja toimivat yhteistyössä parhaan palvelun tuottamiseksi.

Loihde_some (60)