Skip to content
hero-image

Data-Driven Sustainability

Data-Driven Sustainability –konseptin keskiössä on tavoite auttaa  organisaatioita tekemään tietoon perustuvia toimenpiteitä vastuullisuuden parantamiseksi

loved_02_purple

Parannamme vastuullisuutta dataa hyödyntäen 

Dataan perustuva vastuullisuuden kehittäminen on strateginen lähestymistapa kestävän kehityksen yhdenmukaistamiseksi liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Kehitämme lähestymistavassamme raportointia ja analytiikkaa sekä niitä tukevia toimintamalleja varmistaaksemme, että organisaatio saavuttaa tietoisesti ESG -tavoitteensa. Data Platform -lähestymistapamme tarjoaa kaikille käyttäjille mallinnettua laadukasta vastuullisuusdataa sekä sanaston jolla varmistetaan yhteinen kieli, läpinäkyvyys ja sekä yksi totuuden lähde. 

Konseptimme luo perustan vastuullisuusjohtamisen muotoilulle. Laadukkaan datan ja analytiikan avulla organisaatiot voivat esim. tunnistaa tehottomuuksiaan, analysoida päästöjään ja tekoälyä hyödyntäen optimoida energiakäyttöään. Laadukkaan datan avulla voidaan myös seurata raaka-aineiden alkuperää ja varmistaa että käytäntöjä noudatetaan läpi palveluketjun. Näitä käyttötapauksia olemme mukana määrittelemässä asiakkaamme kanssa   ​

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Haluamme olla kokonaisvaltainen vastuullisuuskumppani. Koemme että data on vastuullisuuden uusiutuva polttoaine, mutta tässäkin on ihminen ja organisaatiokulttuuri keskiössä. Halumme olla mukana asettamassa tavoitteita, selkeyttämässä etenemissuunnitelmaa sekä keräämässä dataa, jonka perusteella voimme tuoda sitä ihmisille. Samaan aikaan, kun rakennamme perusasioita voimme määritellä datavetoisia käyttötapauksia, joiden avulla voimme saavuttaa merkittäviä vastuullisuus- ja liiketoimintahyötyjä.

Picture

Kenneth Ståhls

Lead Knowledge Management Advisor

+358 40 357 6667

Tietoon perustuvaa kestävää kehitystä

Luomme OKR-viitekehyksen myötä yrityksenne vastuullisuustavoitteet, sekä näiden toteutumista edesauttavan jatkuvan raportoinnin ja analytiikan

Loihde - People at office meeting - DSCF3031 - 1920 x 1280

Luomme yhdessä asiakaskohtaisen etenemissuunnitelman ja autamme keräämään mahdollisimman automatisoidusti tarvittavat datapisteet, rakentamaan dynaamisen raportoinnin ja analytiikan data-alustalle sekä pelikirjan, jonka avulla varmistamme tekemistä tukevat tiedonhallintatoimet- ja mallit

Loihde - Person writing on a whiteboard - DSCF2801 - 1920 x 1280

Verkostomme avulla pystymme tuottamaan modulaarisen end-to-end vastuullisuuspalvelun, ml. kaksoisolennaisuusanalyysin ja tarvittavat laskennat.

Loihde39-large

Jatkuvien palveluiden avulla varmistamme myös, että asiakkaat täyttävän lakisääteiset vastuullisuusvaatimukset

Lue lisää

Data-Driven Sustainability

Palvelumme avulla organisaatio saa tavan toimia vastuullisesti. Organisaatio saa sen omista lähtökohdista johdetut vastuullisuustavoitteet, näitä tukevan raportoinnin ja analytiikan, sekä tarvittavat datapistekeruut sekä yhteisesti määritellyt toimintamallit, jotka tukee tieto-ohjautuvuutta

mita_miksi_350x350
  • Ilmastonmuutos ja luontokato ovat meidän kaikkien vastuulla. 

miten_350x350
  • Data-Driven Sustainability –konseptimme huomioi toteutuksessa, sekä jatkuvissa palveluissa sekä ajantasaiset että tiedossa olevat tulevat raportointivaateet. 

lisaarvo_350x350
  • Autamme organisaatioita määrittelemään tavoitteet vastuullisuudelle sekä luomaan tieto-ohjatuvan toimintamallin tavoitteiden saavuttamiseksi.