Skip to content
hero-image

Datan harmonisointi ja migraatiot

Laadukasta ja liiketoiminnan tarpeita paremmin tukevaa dataa.

Data

Datan harmonisointi on välttämätöntä järjestelmien laadukkaan käytön varmistamiseksi

Tietojärjestelmien (esim. ERP, MDM, PIM/PDM, CRM/SRM ja raportointi/analytiikka) kehittämisen yhteydessä datan harmonisointi on välttämätöntä järjestelmien laadukkaan käytön varmistamiseksi.

Järjestelmät ja toiminnan prosessit tarvitsevat pohjalle laadukkaat perustiedot toimiakseen saumattomasti yhteen. Data tuodaan järjestelmiin usein lukuisista järjestelmistä, joissa perustietojen laatutaso voi vaihdella suuresti ja tiedoissa on päällekkäisyyksiä. Ilman harmonisointia riskinä on viedä uusiin järjestelmiin huonolaatuista perustietoa, mikä väistämättä aiheuttaa ongelmia järjestelmien toimivuudelle, liiketoiminnan prosessien sujuvuudelle ja siitä edelleen raportoinnille/analytiikalle.

Lisäksi järjestelmähankkeiden itsensä aikataulussa ja budjetissa pysymisen kannalta harmonisointi on kriittinen tehtävä, jossa epäonnistuminen pahimmillaan viivästyttää käyttöönottoa merkittävästi.

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Autamme asiakkaitamme tarpeeseen sopivan datan harmonisointikokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Laaja-alainen osaaminen datan laadusta, harmonisoinnista ja migraatioista useilta eri toimialoilta eri kokoisissa hankkeissa.

Asiantuntijoidemme laajan kokemuksen turvin varmistamme että datan laatu- ja harmonisointityö huomioidaan riittävän ajoissa järjestelmähankkeissa ja suunnitellut toimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti datan nykyinen laatu ja määrät huomioiden siten, että harmonisointi valmistuu ajallaan.

Picture

Patrick Qvick

Service Director, Data Management & Transformation

+358 45 677 2883

Datan harmonisoinnin ja migraation hyöty

Datan harmonisoinnin lopputuloksena on laadukas liiketoimintaa tarkoituksenmukaisesti palveleva data, jonka päällä prosessit pyörivät suunnitellusti ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. 

mita_miksi_350x350
 • Lähdejärjestelmien datan nykytilan analyysi (määrät, laatu, käyttö)

 • Järjestelmähankkeiden datan harmonisoinnin kokonaisuuden suunnittelu nykytilan analyysin pohjalta

 • Datan profilointi, standardointi, puhdistus ja rikastaminen datan designin / datastandardien mukaisesti

 • Datan de-duplikointi

 • Lähdejärjestelmien datan transformaatio kohdejärjestelmän vaatimaan muotoon osana hankkeiden datamigraatioita
miten_350x350
 • Datan harmonisointi/laatutyö tehdään oikea-aikaisesti konkreettiseksi osaksi tietojärjestelmien kehityshankkeita.

 • Luodaan datan harmonisointiin systemaattiset toimintamallit, jotka mahdollistavat sujuvan datatekemisen osana hankkeiden muuta aikataulua.
 •  
lisaarvo_350x350
 • Laadukas, harmonisoitu master data on elintärkeää myös dataa hyödyntäville muille toiminnoille kuten raportointi ja analytiikka sekä tekoäly. 

 • Laadukkaasti tehty datan harmonisointi mahdollistaa osaltaan isojenkin järjestelmähankkeiden pysymisen aikataulussa ja budjetissa.
 •