Skip to content

Whistleblowing

Loihde on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä eettisiä periaatteita, lakeja ja säännöksiä noudattaen. Meille on tärkeätä edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja nostaa mahdolliset ongelmat esille, jotta ne voidaan korjata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siksi kannustamme asiakkaitamme, kumppaneitamme ja henkilöstöämme ilmoittamaan kaikista epäilemistään väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta. Näin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista väärinkäytöksiä sekä kehittää riskienhallintaamme ja organisaatiokulttuuriamme.

Ilmoituksen voi tehdä yhteistyökumppanimme WhistleB:n sähköisen ilmoituskanavan kautta tai kertomalla asiasta suoraan asiasta vastaavalle johtajalle tai vastuuhenkilölle. Henkilöstöä rohkaisemme ottamaan työpaikan ongelmatilanteissa ensisijaisesti yhteyttä esimieheen, HR-yksikköön tai luottamushenkilöön. Jos haluaa tehdä ilmoituksen nimettömänä, sähköinen ilmoituskanava antaa myös siihen mahdollisuuden.

Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitus pitää tehdä vilpittömässä mielessä.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Kanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.