Skip to content
hero-image

Kartoitus- ja haltuunotto­palvelu

Kartoitetaan järjestelmäkokonaisuutenne nykytila ja annetaan suositukset jatkotoimenpiteistä.

Lightup

Nykytilan muodostaminen ja jatkotoimenpiteet

Kartoituksen tavoitteena on saada kokonaiskuva järjestelmän nykytilasta ja antaa suosituksia jatkotoimenpiteistä. Haltuunoton myötä voimme mahdollistaa kustannustehokkaan ja toimivan tuki- ja ylläpitopalvelun.

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Loihde on kokenut järjestelmäkokonaisuuksien haltuunoton asiantuntija. Meillä on laaja kokemus eri ympäristöistä ja teknologioista, ja tarjoamme ratkaisumme tueksi Jatkuvaa palvelua.

Liiketoimintanne jatkuvuus on meille ensisijainen tavoite.

testimonials-atom
Picture

Riku Leino

Service Director, Continuous Services

+358 40 842 2764

Mitä tyypillisesti kartoitetaan ja tehdään haltuunotossa?

Kartoituksen tarkoituksena on muodostaa kuva järjestelmän nykytilasta ja antaa suositukset tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Haltuunotossa järjestelmäkokonaisuutenne otetaan haltuun, jolloin mahdollistetaan kustannustehokas ja toimiva tuki- ja ylläpitopalvelu. Yleisesti kartoituksessa huomioidaan:
Loihde - People at office - SCF2968 - 1920 x 1280

Nykytilan kartoittaminen

Tämä vaihe sisältää järjestelmän arvioinnin ja dokumentoinnin. Selvitetään, mitä järjestelmässä on tällä hetkellä, mukaan lukien laitteisto, ohjelmistot, tietokannat ja verkkoarkkitehtuuri. Tämä auttaa ymmärtämään, mitä resursseja tarvitaan jatkossa.

Loihde - Light bulb close-up - DSCF2790 - 1920 x 1280

Vastuiden ja yhteistyön määrittäminen

Kartoituksessa määritellään, kuka vastaa järjestelmän ylläpidosta ja tuesta. Tämä voi olla organisaation oma henkilöstö tai ulkopuolinen palveluntarjoaja. Yhteistyömalli ja kommunikaatiokanavat sovitaan myös.

Loihde_some (55)-1

Prosessit

Kartoituksessa tarkastellaan toimintaprosesseja. Esimerkiksi miten vikailmoitukset käsitellään, miten päivitykset asennetaan ja miten tietoturva varmistetaan. Tarvittaessa prosesseja päivitetään tai optimoidaan.

 

Loihde - Office kitchen - DSCF2913 - 1920 x 1280

Palvelun tuottaminen


Suunnitellaan, miten tuki- ja ylläpitopalvelu toimii. Tämä sisältää esimerkiksi tukipyyntöjen vastaanoton, vianetsinnän, päivitysten hallinnan ja dokumentoinnin.

Loihde39-large

Aikataulun sopiminen

Sovitaan aikataulu haltuunoton toteuttamiselle. Tämä voi sisältää siirtymäajan, jolloin vanha ja uusi tukimalli toimivat rinnakkain.

 


Haltuunotto varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja mahdollistaa häiriöiden nopean havaitsemisen ja korjaamisen

mita_miksi_350x350
 • Häiriön- ja ongelmanhallinta​
 • Sovellusten käyttäjätuki​
 • Palvelupyyntöjen hallinta​
 • Sovellusten valvonta
 • Pienkehitys
miten_350x350
 • Takaa, että palveluratkaisu toimii vakaasti.
 • Perustuu yhdenmukaisiin ja laadukkaisiin toimintaprosesseihin sekä toimintaa tukeviin järjestelmiin.
 • Mahdollistaa häiriöiden havaitsemisen sekä korjaamisen nopeasti ja tehokkaasti.
 • Minimoi liiketoiminnallenne aiheutuvat haitat.
 • Tarjoaa joustavaa pienkehitystä liiketoimintanne muutostarpeisiin.
 • Hyödyntää yhtenäistä palvelumallia (tukitasot 1-3).
 • Palvelussa on mahdollisuus 24/7-valvontaan.
lisaarvo_350x350
 • Jatkuvuus​
 • Aikakriittisyys
 • Osaaminen, resurssit
 • Käyttäjätyytyväisyys
 • Toimii kustannustehokkaasti