Julkipilven tila 2020 – selvitys pilvialustojen käyttöönotosta

Toteuttamamme selvityksen mukaan yritykset ottavat julkipilven palveluita käyttöön ilman erillistä pilvistrategiaa ja pilven hallintamallia. Yli puolet selvitykseen vastanneista keskisuurten ja suurten yritysten tietohallintopäättäjistä koki myös, että omassa organisaatiossa ei ole riittävästi pilviosaamista.