Skip to content

Valtuutukset

Yhtiökokouksen valtuutukset 7.5.2024

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North Growth -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 583 000 osakkeen osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella enintään 483 000 osaketta ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti). Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021, 5.5.2022 ja 4.5.2023 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Yhtiökokouksen valtuutukset 4.5.2023

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osaketta kohti emoyhtiön jakokelpoisista varoista. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallituksen valtuutuksen käyttäminen lisäosingon maksamiseksi riippuu seuraavan strategiakauden 2024–2027 pääomatarpeista, joista yhtiö pyrkii tiedottamaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North Growth -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 osakkeen osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella enintään 200 000 osaketta ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti). Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020, 6.5.2021 ja 5.5.2022 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Yhtiökokouksen valtuutukset 5.5.2022

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 683 000 osakkeen antamisesta osakeannillla. Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 483 000 osaketta, osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 200 000 osaketta tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).

Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 ja 6.5.2021 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Yhtiökokouksen valtuutukset 6.5.2021

Yhtiökokous valtuutti 6.5.2021 hallituksen päättämään yhteensä enintään 230 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, Yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana Yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokous valtuutti 6.5.2021 hallituksen päättämään enintään 660 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Osakkeet voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä, enintään 580 000 osaketta, tai osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, enintään 80 000 osaketta. Valtuutus osakeantiin on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja henkilöstön kannustejärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 ja 25.6.2020 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Yhtiökokouksen valtuutukset 26.5.2020

Yhtiökokous valtuutti 25.6.2020 hallituksen päättämään enintään 170 000 osakkeen antamisesta osakeannilla osana henkilöstön kannustinjärjestelmää. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Valtuutus osakeantiin on voimassa neljä vuotta. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 hallitukselle antamaa aiempaa valtuutusta siltä osin kuin kyseinen aiempi valtuutus koskee osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita.