Skip to content

Toimitusjohtajan katsaus

Samu_Konttinen_004_1000x1000

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Loihteen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 6 prosenttia 33 miljoonaan euroon. Kannattavuus parani heikkoon vertailukauteen nähden selvästi, oikaistu käyttökate oli 1,6 (-0,1) miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta.

Päivitetyn strategiansa mukaisesti Loihde on tämän vuoden alusta lähtien organisoitunut neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat

  • Turvaratkaisut, joka tuottaa turvateknologian ja lukituksen palveluita
  • Kyberturva, pilvi ja yhteydet
  • Data & AI
  • Digitaaliset palvelut

Asiakastarpeiden ympärille muodostettu liiketoimintajako vaikuttaa ensimmäisten kuukausien kokemusten perusteella hyvin toimivalta. Pystymme fokusoimaan palveluitamme terävästi asiakkaiden tarpeisiin ja saamme lisää kustannustehokkuutta, kun kaikki tukipalvelut on nyt keskitetty.

Hyvää kasvua jatkuvissa palveluissa

Turvaratkaisut- sekä Kyberturva, pilvi ja yhteydet -liiketoiminta-alueet kasvoivat alkuvuonna selvästi vertailukauteen verrattuna. Erityisen ilahduttavaa oli jatkuvien palveluiden kasvu molemmilla liiketoiminta-alueilla. Turvaratkaisuissa saavutimme alkuvuoden aikana useita voittoja muun muassa hyvinvointialueiden ja muiden julkishallinnon organisaatioiden kilpailutuksissa. Turvaratkaisuiden jatkuvista palveluista muun muassa kamera- ja kulunvalvonta ovat jatkaneet kasvua, ja yhä useampi asiakas valitsee kokonaispalvelusopimuksen perinteisen laiteinvestoinnin sijasta.

Hyvää kasvua osoittivat jälleen myös identiteetin- ja pääsynhallintakonsultointi (IAM), pilvitransformaatiokonsultointi sekä vuorokauden ympäri palvelevat kyberturvakeskus CSOC sekä verkonvalvontakeskus NOC.

Yritysverkkojen osalta voitimme useita verkkojen modernisointihankkeita, joissa toteutuksena on tyypillisesti ohjelmisto-ohjatut SD-WAN-verkot sekä yhteydet, jotka toimitamme operaattoririippumattomasti. Kykymme toimittaa sekä yritysverkot että kybervalvonta 24/7 hallittuna palveluna tuo asiakkaillemme nopeampaa ja tehokkaampaa reagointikykyä poikkeamatilanteissa.

IT-konsultoinnissa haastava markkinatilanne

Digitaaliset palvelut- ja Data & AI -liiketoiminta-alueiden laskutusasteet jäivät alhaisiksi ja heikensivät yhtiön kannattavuutta. Molemmilla liiketoiminta-alueilla liikevaihto laski selvästi vertailukauteen verrattuna. Sopeuttaaksemme kustannustasoa vastaamaan nykyistä markkinakysyntää olemme jatkaneet tehostamistoimenpiteitä.

Olemme saaneet alkuvuonna myös tärkeitä voittoja, esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointialue valitsi Loihteen ICT-palveluiden avainpalvelutoimittajaksi kahdeksalla eri osa-alueella, ja solmimme sopimuksen digitaalisesta palvelukehityksestä kansainvälisen terveydenhuoltoalan yrityksen kanssa. Meille tärkeällä finanssitoimialalla olemme jatkaneet tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, ja näemme tässä segmentissä hyviä kasvumahdollisuuksia.

Kannattavuus paranee

Kokonaisuutena arvioiden vuosi on alkanut suunnitellusti. Käyttökate parani vertailukauteen nähden merkittävästi ja meillä oli hyvää kasvua jatkuvissa palveluissa. Digitaalisen kehittämisen markkinatilanne on jatkunut odotetun haastavana. Markkinaympäristö on osin epävarma, ja kasvuodotuksemme ovat näin ollen varovaisia. Kannattavuuden parantamisen osalta näkymämme ovat kuitenkin luottavaiset.