Skip to content
hero-image

Hallinnollinen tietoturva

Hallintaratkaisuillamme seuraat, kehität ja ylläpidät tietoturvanne tilannetta helposti ja hallitusti.

select_04_purple

Askeleet hyvään tietoturvaan

Tietoturvan varmistamisessa on kolme tärkeää osa-aluetta: arviointi, suunnittelu ja hallinta.

Tietoturvan tilannekuvaa on arvioitava säännöllisesti, jotta tiedetään missä tietoturvan kehittämisessä mennään suhteessa tavoitetilaan. Arvionnissa saadaan käsitys lähtötilanteesta ja riskeistä sekä ymmärretään millainen matka on tavoitetilan vaatimustenmukaisuuteen. Arvioinnin pohjalta pystytään luomaan suunnitelma tavoitetilaan pääsemiseksi. Hyvä suunnitelma auttaa keskittymään vaikuttavimpiin sekä tärkeimpiin asioihin ja näin helpottaa resurssien kohdentamista oikea-aikaisesti. Kun tavoitetilaan päästään, on tietoturvan tasoa hallittava. Kun tietoturva on hallinnassa, tiedetään missä siinä mennään ja kun uusia vaatimuksia tai tavoitteita nousee, niihin pystytään vastaamaan nopeasti.

Noin kaksi kolmasosaa pienistä yrityksistä kohtaa kyberhyökkäyksen vuosittain

Kyberhyökkäyksien määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä vastaan on koko ajan kasvussa. Myös liiketoiminnan kehittyminen ja kasvaminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa tietoturvan vaatimukset nousevat yllättäen. Kasvavien tietoturvavaatimusten täyttämisen helpottamiseksi olemme luoneet palvelun, jolla hallitset tietoturvanne tilaa helposti ja johdonmukaisesti.

vCISO-palvelu

Loihde - 20230317-DSCF2872 - 1920 x 2880

Avuksi hallintaan

Virtuaali-CISOn ja asiantuntijamme avulla otat tietoturvanne hallintaasi

Asiantuntijamme avulla määrittelet tietoturvatasonne erilaisia kyselyitä ja teknisiä tarkistuksia hyödyntäen. Tietoturvanne tasoa voidaan tarkastella erilaisia viitekehyksiä kuten NIST 800-53, ISO27001 ja GDPR vasten. Skannaamalla julkisten palveluiden haavoittuvuudet, voidaan tämä tieto myös ottaa hallinnan piiriin.

Tämän jälkeen teille muodostuu tietoturvan kehityssuunnitelma, jossa näkyvät valittujen vaatimusten mukaiset tietoturvakäytännöt ja niiden tilanne ympäristössänne. Tietoturvakäytäntöjen alta löydät tehtävät ja niiden tilan vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Tietoturvan tilannekuvaa pystyt helposti seuraamaan palvelun näkymistä, joissa on kuvattuna mm. eri osa-alueiden mittarit ja tietoturvanne sen hetkinen pisteytys. Palvelusta saat myös kätevästi säännölliset raportit tilanteestanne, trendeistä ja tavoitetilan saavuttamiseksi vaadituista tehtävistä. Näin tietoturvanne tila pysyy hallinnassa ja kehityskohteet ovat selkeät.

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Konsulttimme auttavat asiakkaitamme päivittäin ratkomaan erinäisiä verkkojen ja tietoturvan haasteita. Heidän osaamisensa kautta saat vankan pohjan ja toimivat työkalut hallinnollisen tietoturvan johtamiseen.

Palvelun hyödyt

 • Tietoturvan kokonaisvaltainen hallitseminen
 • Jatkuva tietoturvatason arviointi
 • Vaatimustenmukaisuuden hallinta
 • Jatkuva näkyvyys tietoturvan tilaan
 • Toimenpiteiden vaikutusten hahmottaminen
Picture

vCISO-palvelun sisältö

Tietoturvakonsultti auttaa tietoturvan tilannekuvan laadinnassa ja toimenpidesuunnitelman toteuttamisessa. Hallintaratkaisullamme seuraat, kehität ja ylläpidät tietoturvanne tilannetta helposti ja hallitusti.
 
Kokonaisuuteen sisältyy:

 • Tietoturvan tilannearviointi
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointi määriteltyjä viitekehyksiä vasten
 • Julkiverkon haavoittuvuuksien tunnistaminen
 • Tietoturva-ammattilaisten määrittelemät tietoturvakäytänteet ja priorisoidut toimenpidesuositukset
 • Jatkuva tietoturvatason mittaaminen ja hallinta
 • Säännöllinen tietoturvan raportointi
Loihde_some (56)

Digiturvamalli

Loihde_some (9)

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

Tietoturvan johtamisen ja kehityksen tuki.

Digiturvamallin avulla hallitset tietoturvan kehitystä yhdestä paikasta. Järjestelmä sisältää NIS2-direktiivin lisäksi myös muut yleisimmät tietoturvan ja -suojan vaatimuskehikot (esim. ISO 27001, GDPR, Tiedonhallintalaki ja Katakri). Digiturvamalli on kätevästi käytettävissä suoraan Microsoft Teams:sta tai vaihtoehtoisesti selaimella.

Digiturvamalli sisältää:

 • Tietoturvatoimenpiteiden hallinnan
 • Dokumentoinnin työkalut
 • Henkilöstön ohjeistukset
 • Automaattiset raporttiohjeistukset

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin otetaan tietoturvanne hallintaan.