Skip to content
hero-image

Teollisuus

Teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen ei ole sprinttimatka vaan kestävyyskisa. 

Teollisuuden kilpailukyky

ratkaistaan luomalla voittavia tehokkaita prosesseja ja uusia digitaalisia kasvupolkuja. Näiden perustana toiminnan tulee olla turvattua ja kestävyyttä edistävää. 

Kannattavuutta ja kasvua syntyy, kun teollista prosessia kehitetään dataa, analytiikkaa ja AI:ta hyödyntämällä. Turvateknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen tulee palvella päivittäistä työtä ja päätöksentekoa. Rakennettavien ratkaisujen on vastattava aitoihin liiketoimintahaasteisiin. 

Toteutamme turvallisuutta edistävän ja toimintavarman tuotantoympäristön ratkaisut sekä rakennamme toimivat ja turvalliset verkot ja IT-infran. Varmistamme kasvaviin vastuullisuustavoitteisiin pääsemisen raportointia ja analytiikkaa kehittämällä. 

Loihde on tehnyt turvallisuuden, IT-teknologioiden ja digitaalisen muutoksen toimitusprojekteja teollisuuden tarpeisiin yli 20:n vuoden ajan. Ennen kaikkea haluamme toimittaa mielenrauhaa kehitysmatkoille. 

teollisuus
20230317-DSCF2790 (2)

Toiminnan jatkuvuus 

Tietoturvan hallinta ja kyberuhkien torjunta turvaavat toiminnan jatkuvuuden. Pystytkö tänä päivänä hallinnoimaan samanaikaisesti sekä fyysisen että digitaalisen ympäristön turvallisuutta tai rakentamaan kestävää IT-arkkitehtuuria yhtenä kokonaisuutena?

Suunnittelemme ja toteutamme palveluita IT-infran kehittämiseksi ja suojaamiseksi sekä ratkaisuja käyttäjien tunnistamiseen ja hallintaan. Palvelut mahdollistavat IT-järjestelmien ja verkkojen ketterän ja tehokkaan 24/7 monitoroinnin, ylläpidon ja kyberuhkien havaitsemisen.

Olemme yksi Suomen suurimmista turvatekniikan toimittajista. OT-ympäristön turvaamiseksi toimitamme ja ylläpidämme turvateknologiaa, kuten esimerkiksi kamerateknologiaa kuvantunnistuksella, lukitusratkaisuja sekä palveluita, jotka suojaavat kriittisen infrastruktuurin niin arjessa kuin poikkeustilanteissakin.

Kestävää kilpailukykyä

Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta.

teollisuus

Liiketoimintadatan laatu ja hyödyntäminen luovat pitkäkestoista kilpailuetua

Laadukas ja tehokkaasti hyödynnetty data mahdollistaa paremman päätöksenteon ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tekoälyn kehittymisen tuomat mahdollisuudet asettavat vaatimuksia niin datan laadulle kuin uusien toimintamallien hallinnoinnille ja tietoturvan varmistamiselle.

Tuemme muutosjohtamisessa ja isojen kokonaisuuksien kartoitus- ja uudistustehtävissä. Toimitamme asiantuntijapalveluita sekä teknisiä ratkaisuja datan hallintaan ja analysointiin. Rakennamme tekoälyä hyödyntäviä työkaluja ja palveluportaaleita turvallisuuskysymykset huomioiden.

Loihde - Ihmiset

Ohjelmisto- ja pilviarkkitehtuurin strateginen kehittäminen vahvistaa toimintaa

IT-infrastruktuurin hallinta, kehittäminen ja modernisointi rakentaa perustan toimintavarmuudelle. Infrastruktuurin päivitysten ja käyttötapauksien yhteensovittamisessa ilmeneviin haasteisiin voi vastata varmistamalla, että toimintaympäristön ohjelmistoarkkitehtuuri ja valittu pilviteknologia tukee täysin liiketoiminnan tarpeita ja tavoitteita.

Kasvatamme kilpailukykyä tekemällä pilvialustoista sekä hybridiympäristöistä hyvin hallittuja ja turvallisia. Voimme myös kasvattaa organisaationne arkkitehtuuri- ja pilviosaamista konsultointi- ja valmennuspalveluita tarjoamalla.

20230317-DSCF2790 (2)

Työkalut tukemaan työn vaatimuksia

Rakennettavien ratkaisuiden on vastattava aitoihin liiketoimintahaasteisiin. Järjestelmien tulee palvella päivittäistä työtä ja päätöksentekoa. Uusien ratkaisujen on pelattava osana kokonaisuutta ja niiden tulee kehittyä toiminnan tarpeiden mukaan.

Automatisoimme ja tehostamme prosesseja ja autamme näkemään liiketoiminnan digitalisoinnin sekä AI-ratkaisuiden potentiaaliset hyödyt ja käyttökohteet. Nivomme liiketoiminnan asettamat tavoitteet ja kehitystarpeet sekä operatiivisen toiminnan käyttäjäkokemukset selkeäksi kehityspoluksi.

Ota yhteyttä

Kasvatamme teollisuusasiakkaidemme kilpailukykyä vauhdittamalla digitaalista kehitystä ja suojaamalla sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta.

Suunnittelemme ja toteutamme palveluita IT-infran kehittämiseksi ja suojaamiseksi sekä ratkaisuja käyttäjien tunnistamiseen ja hallintaan. Palvelut mahdollistavat IT-järjestelmien ja verkkojen ketterän ja tehokkaan 24/7 monitoroinnin, ylläpidon ja kyberuhkien havaitsemisen.

Picture

Mikko Rinkinen

Toimialajohtaja, Teollisuus

+358 50 506 7437