Skip to content
hero-image

Kokonaisarkkitehtuuri ja teknologiatiekartat & valinnat

Autamme yrityksiä saavuttamaan strategiset tavoitteet

Messages

Oikeat työkalut muutokseen

Kokonaisarkkitehtuuripalvelumme auttaa yrityksiä saavuttamaan strategiset tavoitteensa johtaen yrityksen kriittisia muutoksia ja uudistumistarpeita proaktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

Tämä toteutetaan tunnistamalla ja analysoimalla muutosten laajuus ja tiekartat halutun liiketoimintavision ja tulosten tavoittamiseksi. 

Autamme varmistamaan, että teknolgoiavalinnat ja operatiiviset mallit ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa ja että ne ovat skaalautuvia ja kestäviä pitkällä aikavälillä. 

Oikein valitut ja käyttöön otetut teknologiat tukevat organisaation muutosmatkaa täyttäen liiketoiminnan tarpeet. Integroimalla uudet teknologiat osaksi olemassa olevaa ekosysteemiä varmistetaan kestävän arkkitehtuurin rakentuminen vaihe vaiheelta. Automaatio ja tekoäly voivat parantaa prosesseja ennennäkemättömällä tavalla, mutta tämän saavuttamiseksi on ensin suunniteltava prosessit huolellisesti ja tunnistettava niistä automatisoitavat kohdat.

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Kokonaisarkkitehtuuripalvelumme tarjoaa työkaluja löytää parhaita käytänteitä toimintatapojen ja projektien hallinnassa sekä teknologiavalinnoissa. Yhdistettynä organisaatiomuutoksen ja liiketoimintamuotoilun kanssa tuomme organisaatiolle muutosvoimia vastaamaan muutostarpeisiin liittyviin haasteisiin ketterästi ja ainutlaatuisella tavalla.

Maailma on täynnä digitaalisten palvelujen tuottamiseen sopivia teknologioita, joita kehitetään valtavilla kehityspanostuksilla. Hyväkin teknologia voi kuitenkin näyttää huonolta, mikäli sen soveltuvuutta omiin tarpeisiin ei ole täysin sisäistetty tai sen käyttöönotto on jäänyt puolitiehen, tai uusiin sovelluksiin liittyviä operatiiviisia malleja ja ylläpitoa ei ole otettu huomioon.

Kun halutaan saada kaikki osa-alueet pelaamaan yhteistä peliä, tarvitaan kokenutta ja näkemyksellistä ratkaisumuotoilua ja palveluarkkitehtuuria.  Autamme määrittelemään teknologiatarpeet ja niihin perustuvat operatiiviset mallit tehokkaaksi liiketoiminnan kiihdyttäjäksi.

icon
Picture

Sakke Mustonen

Business Director, Digital Services

+358 44 751 8048

Yhdistetään tarpeet

Kokeneet palvelu- ja digiarkkitehtimme sekä ratkaisumuotoilijamme siltaavat eri organisaatioiden tarpeet yhteen.

Loihde

Kokemusta ja toimintaa

Kokemuksemme operatiivisten käyttäjien osallistamisesta ratkaisu- ja arkkitehtuurisuunnitteluun yhdistää tekemisen saumattomaksi kokonaisuudeksi, ja välttää yleisimmät karikot.  

Toimimme yhdessä liiketoiminnan ja palvelusuunnittelun kanssa tuoden tehokkaan kokonaisnäkemyksen ja realiteetit huomioonottavan roadmapin kehitykselle.

Loihde

Katsomme kehityksessä tulevaisuuteen

Tunnemme hyvin teknologiat, joiden avulla tai paremmalla integroimisella liiketoiminnan tueksi kehität asiakkaillesi maailmanluokan verkkopalveluita. Katsomme jatkuvasti tulevaisuuteen ja seuraamme teknologiatoimijoiden kehitysliikkeitä mm. AI:n osalta.

Olemme erikoistuneet isojen ja monimutkaisten, monikanavaisten palveluiden kehitykseen. Kokonaisuuteen parhaiten soveltuvan teknologian kartoitus sekä huolellinen konsepti teknologian hyödyntämiseen vaatii aina sekä asiantuntemusta että kokemusta soveltamisalueen parhaista käytännöistä. 

Loihde

Ymmärrystä

Ymmärrämme monikanavaisen digitaalisen liiketoiminnan tarpeita, ja loppukäyttäjiä ja kokemuksellamme osaamme määritellä tarpeen täyttävät teknologiat ja automaatiot.

Lue lisää
Ratkaisut rakennetaan kokonaisvaltaisina aikaa kestäviksi, unohtamatta jatkuvasti uudistuvia digitaalisia kyvykkyyksiä
  • Tekemisemme perustuu tehokkaaseen asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden tunnistamiseen ja ongelmakohtien ratkomiseen. Täten saadaan aikaan toimivia ja tehokkaita ratkaisuja  
Laaja-alainen kokemuksemme keskeisimmistä teknologia-alustoista ja erilaisten organisaadioiden tavasta tehdä auttaa valitsemaan oikeat tuotteet oikeaan tarpeeseen.
  • Oikein mietityt operatiiviset mallit ja jalkautukset täydennettynä automaatiolla työnkulkujen optimoinnilla tuo liiketoiminnalle tehokkuutta

Otamme myös huomioon teknologian liiketoimintakäyttäjät, parannamme myös tehokkuutta ja operatiivisen työn merkityksellisyyttä.
  • Oikein laaditut teknologiastrategiat ja kokonaisvaltaiset ratkaisut tuovat tehokkuutta ja resilienssiä liiketoimintaan
Loihde