Skip to content
hero-image

Datakatalogit

Datakatalogi tekee datasta ymmärrettävää ja helposti hyödynnettävää

Equalizer

Datan käytettävyyttä helpottamaan

Organisaatiossa on paljon dataa, mutta data voi olla hajaantuneena eri järjestelmiin ja sen löytäminen, sisällön ymmärtäminen ja siihen käsiksi pääseminen saattaa olla vaikeaa.

Data-analyytikot, datatieteilijät, kehittäjät ja muut datan hyödyntäjät, kuten kansalaisdatatieteilijät, käyttävät liian suuren osan työajastaan datan etsimiseen, ymmärtämiseen, täydentämiseen ja laadun varmistamiseen. Datan käytettävyyttä helpottamaan on olemassa datakatalogit. 

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Autamme rakentamaan datakatalogin, joka on yhdessä sovittu ilmentymä siitä, miten organisaatio on järjestäytynyt datan ympärille ja miten dataa ja sitä täsmentäviä metatietoja hallitaan. Katalogi kerää, yhdistää ja hyödyntää erilaisia tietoja luodakseen informatiivisen kokonaiskuvan organisaation dataresursseista.

Varmistamme että oikein tehty katalogi tarjoaa eri kohderyhmille selkeän ymmärryksen datasta, liiketoiminnan käsitteistä (business-metadata) aina siihen saakka, miten ja minkälaisiin tietokantoihin nämä käsitteet implementoituvat (tekninen metadata).


Picture

Patrick Qvick

Service Director, Data Management & Transformation

+358 45 677 2883

Digitaalinen kehityshanke

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet

Loihde - People at office meeting - DSCF3031 - 1920 x 1280

Tyypillisen datakatalogihankkeen 3 vaihetta

Käymme ensin läpi organisaation tiedonhallinnan ja datakuvausten nykytilan sekä tunnistamme kohdat, joissa katalogilla voidaan parantaa toimintaa. Tämän jälkeen muodostamme kehityssuunnitelman ja autamme tarvittaessa valitsemaan sopivan katalogijärjestelmän. 

 
Loihde - Person writing on a whiteboard - DSCF2801 - 1920 x 1280

Tietolähteiden ja tietokantojen katalogisointi

Teemme eri tietolähteiden ja niiden tietokantojen koneellisen katalogisoinnin, liiketoiminnan sanastojen viemisen osaksi katalogia, edellisten linkittämisessä toisiinsa sekä rikastamisen omistajuus ja vastuutiedoilla. 

Datakatalogit ja niiden tuottama lisäarvo

Datakatalogi tarjoaa näkymän datavirroista, tiedon luomisesta aina hyödyntämiseen saakka (data lineage). Tämä auttaa varmistamaan, ettei päällekkäistä työtä datan koostamiseksi tarvitse tehdä ja, että datan ja tiedon oikeellisuus raporteilla on luotettavaa.

mita_miksi_350x350
  • Datakatalogi tehostaa kehityshankkeita ja lyhentää dataintensiivisten kehityshankkeiden läpimenoaikaa.

  • Datakatalogi helpottaa datavirtojen ja riippuvuuksien ymmärtämistä ja näin vakauttaa dataympäristöä.

miten_350x350
  • Datakatalogi tehostaa kehityshankkeita ja lyhentää dataintensiivisten kehityshankkeiden läpimenoaikaa.

  • Datakatalogi helpottaa datavirtojen ja riippuvuuksien ymmärtämistä ja näin vakauttaa dataympäristöä.
lisaarvo_350x350
  • Datakatalogi mahdollistaa datan hyödyntämisen ja tietojen löytymisen yli organisaatiosiilojen.

  • Organisaation data on saatavilla laajalle joukolle liiketoiminnan asiantuntijoita parempien päätösten pohjaksi.

  • Datakatalogi tukee ja helpottaa lakien ja säännösten noudattamista