Skip to content
hero-image

Digitaalisten palveluiden muotoilu

Muotoilemme edistyksellisiä palveluita ja autamme maailman johtavia yrityksiä kiihdyttämään liiketoimintaansa modernin palvelumutoilun avulla.

Lookup

Kohdennettuja ja personoituja ratkaisuja yli kanavien

Modernit älykkäät digitaaliset palvelut mullistavat asiakaskokemuksen tarjoten kohdennettuja ja personoituja ratkaisuja yli kanavien – helpottaen asiakkaiden ja organisaatioiden arkea. Teknologia yksin ei ratkaise liiketoiminnan haasteita, jos sitä ei valjasteta oikein oikeaan tarpeeseen, syvällisellä loppukäyttäjäymmärryksellä.

Modernit älykkäät tekoälyratkaisut muuttavat palvelun luonnetta, ja niiden haltuunotto oikein vaatii ymmärrystä käyttäjän tarpeista ja odotuksista, ja siitä kuinka ne muuttuvat esimerkiksi keskustelullisten käyttöliittymien tai kohdentamisen myötä. Yritysten tulisi panostaa ihmisläheisiin digitaalisiin palveluihin, jotka ymmärtävät käyttäjien tarpeita ja tarjoavat relevanttia vuorovaikutusta.

Onnistuminen edellyttää digipalvelun käyttäjäkeskeistä muotoilua, jossa ymmärretään liiketoimintaa, dataa, kehittämisen malleja ja modernia teknologiaa, palvelun käyttäjäymmärrys keskiössä.

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Loihteen digitaalisten palveluiden muotoilijoilla on laajaa hybiridiosaamista ymmärtää tekemisen reunaehdot ja realiteetit.

Liiketoiminta- ja käyttäjäkokemusmuotoilumme täydentyy holistisella ratkaisumuotoilufilosofiallamme.

 Tuomme projektiin mielellämme laajan osaamisemme luomaan kanssasi skaalautuvia ja tarpeensa täyttäviä ratkaisuja – design, operatiiviset mallit ja arkkitehtuuri yhdessä. Suunnittelemme tarvittaessa palvelu- ja käyttöliittymämuotoilun tueksi organisaatiollesi toimintamallit, joiden avulla varmistetaan sekä palvelun tuottaman arvon optimointi että digitaalisten palvelujen tehokas toteutus.

icon
Picture

Sakke Mustonen

Business Director, Digital Services

+358 44 751 8048

Yhdistetään tarpeet

Laaja kokemuksemme sekä käytännönläheinen ja osallistava tekemisen filosofiamme auttaa liimaamaan kehityorganisaatiota yhteen motivoituneeksi ja tehokkaaksi kokonaisuudeksi joka tähtää parempaan asiakaskokemukseen ja kiihdyttää liiketoiminnan tehokkuutta, hyödyntäen tekoälyn mahdollisuudet ja välttäen sudenkuopat

Loihde

Keskitytään oikeisiin asioihin

Digitaalisen liiketoiminnan ratkaisujen suunnittelussa keskitymme erityisesti datan-, sisällönhallinnan ja teknologioiden asettamiin reunaehtoihin – ja myös modernien älykkäään AI teknologian mahdollisuuksiin liiketoiminnan kiihdyttäjänä.

Loihde

Yhdistämme datan ja analytiikan

Meille käyttäjälähtöinen suunnittelu tarkoittaa sitä, että palvelujen suunnittelu ja päätöksenteko tehdään dataan perustuvan käyttäjäymmärryksen pohjalta huomioiden samalla toteutuksen realiteetit. Yhdistämme analytiikan ja business datan syvään loppukäyttäjäymmärrykseemme tehokkaaksi ohjaavaksi funktioksi.

Loihde

Ymmärretään ja tuetaan

Design ei ole oma irrallinen funktionsa kehitysorganisaatiossa, vaan palvelun muotoilijoiden tulee ymmärtää kehitysorganisaation ketterän kehityksen malleja, ja tukea kehitystyötä, meillä on kokemusta loppukäyttäjäkeskeisyyden tuomisesta porfoliosta tiimitasolle saumattomana kokonaisuutena suurten monikansallisten ja monikanavaisten ketterien kehitysorganisaatioiden osaksi.

Lue lisää
mita_miksi_350x350
  • Hybridiosaamisemme auttaa hahmottamaan ideat kehitettäviksi kokonaisuuksiksi, sillaten visiota päivittäiseen tekemiseen

  • Loppukäyttäjän tarpeiden validointi ja arvontuoton verifiointi jatkuvana sisäänrakennettuna toimintatapana  kehitysorganisaatiolle on kriittinen osa digitaalisen liiketoiminnan jatkuvuutta.
miten_350x350
  • Tuote ja palvelustrategiat  ja brändiuudistukset
  • Holistinen palvelumuotoilu
  • Älykkäiden digitaalisten palveluiden muotoilu
  • Analytiikan ja tutkimustiedon hyödyntäminen palvelun ohjaamisessa
  • Holistinen ratkaisu ja käyttöliittymämuotoilu
lisaarvo_350x350
  • Tarjoamamme hybridiosaaminen auttaa saavuttamaan digitaalisen palvelun tavoitteet myös loppukäyttäjän näkökulmasta paremmalla osumaprosentilla.