Skip to content

Generatiivinen tekoäly: onko vielä oikea aika? - tallenne

Webinaarissa pohditaan mistä näkökulmasta Suomen suurimman infra-palveluyhtiön, Destian, tutkimus- ja kehityspäällikkö Pekka Lammassaari pohtii generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä palveluissa. Pekan kanssa keskustellaan mm. asioista, jotka ovat infra-palveluyhtiön kannalta mielenkiintoisia gen AI:ssa, mitkä asiat pohdituttavat tai eivät lainkaan kiinnosta. Lisäksi kuulemme Destian kokemuksia jo tehdyistä kokeiluista.

Suosittelemme erityisesti: liiketoiminnan kehittäjille, kehityspäälliköille- ja johtajille, palveluvastaaville, energiatoimialan, rakennusalan ja teollisuuden toimijoille, julkisille organisaatioille

Katso myös webinaarisarjan muut osat tästä.

 

Ota yhteyttä