6Lukituksen puolella on kuluneen viiden vuoden aikana tapahtunut enemmän kuin viimeisen sadan vuoden aikana yhteensä. Vaikka perinteinen avain on ehkä muuttanut muotoaan, meillä on siltikin yhä edelleen jokin fyysinen esine (avain), jolla lukko aukaistaan. Avain voi olla joko tunniste, puhelin tai muu vastaava mekaaninen tai elektroninen tunnistautumisväline. Biometrinen tunnistautuminen ja pääsynhallinta onkin sitten asia erikseen eikä vielä tänä päivänä kovin todennäköinen valinta taloyhtiöön.

Eli avain on ja pysyy, todennäköisesti vielä pitkään. Vaihtoehtoja lukitusratkaisujen suhteen kuitenkin löytyy riittämiin eri valmistajilta niin mekaanisen kuin elektromekaanisenkin lukituksen osalta.

Aloitetaan perinteisestä eli mekaanisesta…

Mekaanisessa avainjärjestelmässä jokaisella asunnolla on avaimessa yksilöllinen jyrsintä, joka täsmää avainpesässä olevien haittalevyjen kanssa. Ulkotilojen ja yhteisten tilojen ovissa lukot on puolestaan sarjoitettu niin, että kaikkien asukkaiden avaimet sopivat niihin, samoin mahdolliset yleis-, huolto- ja reittiavaimet.

Jos avain katoaa, varastetaan tai sitä ei palauteta, niin lukot yleensä sarjoitetaan uudestaan, että kiinteistön turvallisuustaso pysyy halutulla tasolla. Tilalle tulevat uudet avaimet, jotka sopivat asunnon oveen sekä yhteisten tilojen oviin. Vanhat avaimet kuitenkin yleensä käyvät edelleen ulko-oviin ja yhteisten tilojen oviin ja niitä on haastavaa ja joskus mahdotontakin saada toimimattomiksi ilman, että lukostoon tehdään isompaa ja kallista muutostyötä.

Mekaanisen lukitusratkaisun etuina voidaan pitää edullisuutta, patenttisuojauksen pituutta ja helppokäyttöisyyttä. Sen sijaan ratkaisun elinkaari ei ole niin pitkä kuin elektromekaanisissa vaihtoehdoissa.

…ja edetään modernimpaan eli elektromekaaniseen vaihtoehtoon

Elektromekaanisessa avainjärjestelmässä yleensä kaikki avaimet ovat muodoltaan samanlaisia. Niitä ei erota toisistaan muuten kuin mahdollisesta avaimen leimauksesta. Avainlehdessä on yleensä myös kulkutunniste ja muistia kulkurekisterin säilyttämiseen.

Järjestelmät suunnitellaan samalla tavalla kuin mekaanisessakin lukituksessa, mutta itse sarjoitus tapahtuu päämiehen pilvessä (Abloy Accentra / Iloq Manager). Tarvittava tieto ja kulkuoikeudet ohjelmoidaan avaimeen ja avainpesään. Vastaavasti kaikki avaimet ovat myös ohjelmoitavissa pois. Muutos voidaan tehdä ulko-oven lukijalla tai päivityspisteellä, joka siirtää mustan listan tiedot pilvestä avaimeen. Avain taas siirtää saamansa tiedon avainpesiin. Elektromekaanisen vaihtoehdon kiistaton etu on siis se, että kiinteistön turvallisuus on aina huipputasolla ja käytöstä poistetuilla avaimilla ei päästä liikkumaan kiinteistössä.

Elektromekaanisissa järjestelmissä pystytään myös liikkumaan kiinteistön ulko-ovista ja yhteisten tilojen ovista yhden avaimen periaatteella. Eli päästään sinne, minne on tarve päästä, mutta ei muualle. Avaimen kulkurekisteri siirtyy pilveen, kun avainta käytetään lukijalla tai päivityspisteellä. Kulkurekisteristä pitää huomioida, että se muodostaa henkilörekisterin eli on tehtävä GDPR:n vaatimusten mukainen rekisteriseloste. Yleensä rekisteriselosteeseen laitetaan tieto, että kulkurekisteriä voidaan hakea, jos ollaan esimerkiksi selvittämässä rikosta.

Elektromekaanisen ratkaisun parhaita puolia ovat monipuolisuus, helppokäyttöisyys ja pitkä elinkaari. Vaikka se on mekaanista vaihtoehtoa kalliimpi toteuttaa, pidemmän päälle se voi kuitenkin tulla edullisemmaksi, koska esimerkiksi sarjanvaihtoja ei ole tarpeen tehdä.

Älä unohda avainhallintaa!

Avainhallinta on yhtä tärkeää molemmissa järjestelmissä. Koska jos avainta ei ole luovutuksessa kuitattu allekirjoituksella tai elektronisesti ja joudutaan syystä tai toisesta selvittämään kulkurekistereitä, ollaan epävarmalla pohjalla. Kulkurekisterin tietoon ei voida luottaa, jos ei ole tietoa kenen hallussa avain on ollut. Avain on aina henkilökohtainen esine, jota ei tulisi lainata tai antaa muille. Jos avain katoaa tai varastetaan, tulee aina välittömästi ilmoittaa tästä lukoston hallinnoijalle, jotta voidaan reagoida ja poistaa riski avaimen väärinkäyttöön.

Avainhallintaa on perinteisesti hoidettu paperilla ja kynällä, jolloin lomakkeeseen kirjataan avaimen leimaus, kenelle avain on luovutettu ja milloin. Ja kun avain palautetaan, kirjataan, milloin palautus on tapahtunut ja kuka avaimen otti vastaan. Onneksi nykyään ei enää olla vain paperin ja kynän varassa. Loihde on julkaissut ihan uuden, oman elektronisen OneManage Avainhallinnan, joka helpottaa ja selkeyttää avainhallinnan ylläpitoa. Järjestelmästä saadaan helposti ulos erilaisia raportteja vaikkapa kadonneista tai palautumattomista avaimista.