Paloturvallisuuteen liittyvä teknologia on kehittynyt viime vuosina valtavasti. Pilviteknologia mahdollistaa erilaisten järjestelmien keskustelun keskenään ja monissa organisaatioissa toivotaankin yhä enemmän yksilöllisiä ratkaisuja ja ohjauksia.

Loihteen paloturvallisuuden yksikön johtajalla Jouni Malmbergilla on pitkän ajan perspektiivi paloturvallisuuteen. Hän on työskennellyt alalla 2000-luvun alusta lähtien erilaisissa tehtävissä ja sitä ennen muun muassa vapaapalokunnassa, joten ala on hänelle tuttuakin tutumpi.

Viimeisten noin viiden vuoden aikana paloturvallisuusteknologia on ottanut isoja harppauksia, kun järjestelmiä on alettu liittämään pilveen. Pilviratkaisut mahdollistavat aivan uudenlaisten polkujen rakentamisen eri järjestelmien välille.

”Yleensäkin turvatekniikassa ja aivan erityisesti paloturvan puolella on perinteisesti ollut hyvin suljettuja ohjelmia ja ympäristöjä, mutta tämä on vahvasti muuttumassa. Järjestelmiä voidaan entistä monipuolisemmin liittää toisiinsa ja asiakkailla on nykyisin paljon myös omia ajatuksia erilaisista ohjauksista, joita he haluaisivat toteuttaa”, Malmberg tietää.

Välillä asiakkaiden visioita joutuu myös toppuuttelemaan. Esimerkiksi Suomessa toimivilla ulkomaisilla yrityksillä on monesti yrityksen kotimaan omasta lainsäädännöstä ja konsernin omista käytänteistä johtuen erityistoiveita.

”Silloin katsotaan, mikä on mahdollista Suomessa ja mietitään paras toteutettavissa oleva lopputulos.”

Ohjelmallisesti voidaan tehdä vaikka minkälaisia ohjauksia, mutta on myös huomioitava viranomaisten kanta ja totta kai kokonaisturvallisuus.

”Entistäkin oleellisempaan rooliin on noussut näkemys yhdestä turvallisuudesta. On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, miten kaavaillut suunnitelmat vaikuttavat kokonaisturvallisuuteen.”

Pilven monet mahdollisuudet paloturvallisuudessa

Keskeisimmät pilven tuomat hyödyt paloturvallisuuteen liittyvät erilaisten järjestelmien yhteen liittämiseen. Toisaalta tässä piilee luonnollisesti myös uhkia. On nähtävä kokonaisuus; paitsi paloturvallisuuden kokonaisuus myös paloturvallisuus osana yhtä turvallisuutta, johon kuuluvat niin organisaation fyysinen kuin digitaalinenkin turvallisuus.

”Käytettävyyden ja turvallisuuden liitto on tärkeä pitää jatkuvasti balanssissa”, Malmberg painottaa.

”Pilvi antaa valtavasti mahdollisuuksia. Aiemmin paloturvallisuudessa tietoa on ollut vaikea saada ulos tietyn rakennuksen ulkopuolelle tai se on ollut kallista. Pilvipalvelut tekevät kustannuksista edullisia.”

Esimerkiksi erilaisten etäkäyttöratkaisuiden avulla asiakas voi itse seurata vaikkapa omaa paloilmoitinjärjestelmäänsä. Se, että paloturvallisuuteen liittyviä asioita näkee kolmannen osapuolen järjestelmistä, on alalla vielä melko uutta, mutta Malmbergin mukaan koko ajan kasvamassa.

”Asiakkaat ovat aiempaa aktiivisempia miettimään erilaisia ohjauksia ja eri teknologioiden yhdistämistä. Yksilöllisiä toiveita on etenkin isoilla yrityksillä. On ehdottomasti hyvä asia, että paloturvallisuutta ei ajatella vain pakollisena kulueränä, vaan oleellisena osana kehitettävää turvallisuuden kokonaisuutta.”

Paloturvallisuuden lyhyt oppimäärä

Paloturvallisuus on viime vuosisadan puolivälistä kehittynyt palon sammuttamisesta palon ilmaisemiseen ja siitä edelleen hälytyksensiirtoon ja palotekniseen suunniteluun.

”Palon ilmaisu tarkoittaa reagoimista jonkinlaiseen suureeseen, joista savu on yleisin. Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ilmaisee palon ja hälytyksensiirtolaite välittää tiedon hätäkeskukseen, joka hälyttää palokunnan paikalle. Nykyään palohälytyksen aktivoituessa tehdään porrastettuja ohjauksia; esimerkiksi siten, että tietyssä tilanteessa ennalta määritellyt ovet menevät automaattisesti kiinni ja savunpoisto lähtee käyntiin”, Malmberg kertoo.

Osa paloturvallisuutta ovat myös hätäevakuointijärjestelmät ja ihmisten ohjaaminen äänellä paloturvallisuuden ollessa uhattuna.

”Palomallinnus eli palotekninen suunnittelu on nykyaikaa. Se on luonnollisesti paljon enemmän ja kattavampi asia kuin se, että vaikkapa asennetaan jokin ilmaisin kattoon. Enää asiat eivät yleensä toimi niin, että naps, hälytys menee päälle ja palokunta porhaltaa sisään. Vaiheita on usein enemmän.”

Paloturvallisuus on Malmbergin mukaan paljon muutakin kuin sen varmistamista, että hätätilanteen sattuessa tietyt prosessit toimivat. Sekin on toki tärkeää, mutta oleellista on myös tunnistaa erilaiset riskit ja estää niiden realisoituminen ennakolta.

”Kaikessa turvallisuudessa, myös paloturvallisuudessa, on kyse ennen kaikkea ihmisten suojelemisesta”, hän kiteyttää.