Lakimuutos vaikuttaa isoimmin taloyhtiöihin, sillä vastuu palovaroittimien hankinnasta ja toimivuudesta on siirtymässä rakennuksen asukkailta sen omistajille. Lakimuutokseen on hyvä varautua jo nyt, mutta siirtymäaikaa on vuoteen 2026 saakka.

Tuleva lakiuudistus koskee ihan jokaista, asui sitten rivi-, kerros- tai omakotitalossa. Vielä tällä hetkellä palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu on asunnon haltijan eli asukkaan itsensä vastuulla.  

”Tämä uudistus koskee käytännössä jokaisen kodin katossa olevaa palovaroitinta. Isoin muutos kohdistuu taloyhtiöihin, koska jatkossa kiinteistön omistaja vastaa siitä, että palovaroittimia on riittävä määrä ja että ne ovat toimintakunnossa”, Loihteen paloturvallisuuden yksikön johtajaJouni Malmberg selvittää. 

Jokaista alkavaa 60 huoneistoneliötä kohti tulisi olla yksi palovaroitin. Käytännössä haasteita on joillekin saattanut tuottaa esimerkiksi sopiva sijoittamispaikka. Lisäksi kaikki eivät edelleenkään koe paloturvallisuutta riittävän merkittävänä asiana.  

”On tullut nähtyä esimerkiksi seinälle asennettuja tai kaapin päällä väärinpäin olevia palovaroittimia”, Malmberg kertoo esimerkkejä. 

Palovaroittimien lyhyt historia 

Malmberg kertoo, että palovaroittimien historia on verrattain lyhyt. Ne alkoivat yleistyä asuinkiinteistössä vasta 80-luvulla ja tulivat pakollisiksi vuosituhannen vaihteessa. Sittemmin paloturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on entisestään tarkentunut.  

”Paloturvallisuusteknologia on kehittynyt vuosien myötä valtavasti. Voidaan puhua teknologian murroksesta, joka osaltaan on ollut myös muutoksen ajurina”, Malmberg toteaa. 

Lakiuudistuksen myötä tulee ratkaista kysymys siitä, miten esimerkiksi taloyhtiöt pystyvät varmistumaan kätevästi siitä, että palovaroittimet asunnoissa todella toimivat ja ovat edelleen oikealla paikallaan. 

”Tässä on kuitenkin nyt siirtymäaikaa vielä kaksi vuotta ja siten aikaa miettiä sopivia ratkaisuja. Markkinoilla on useita vaihtoehtoja esimerkiksi palovaroittimien etäseurantaan”, hän vinkkaa.  

Palovaroittimien kunto tulee tarkistaa kerran kuukaudessa. Jos palovaroitin on paristokäyttöinen, uusi paristo on vaihdettava vuosittain. 

”Tiedetään, että puolet yksityisasunnoissa sattuneista palokuolemista on liitettävissä toimivien palovaroittimien puutteeseen. Lakiuudistuksessa on totta kai kyse siitä, että halutaan lisätä paloturvallisuutta ja varmistaa palovaroittimien kunnossapito”, Malmberg kiteyttää. 

Loihde on yritysten turvallisuuden, myös paloturvallisuuden vahva osaaja. Lue lisää Loihteen turvaratkaisuista.

Lisätietoa paloturvallisuusviikosta löydät täältä: https://paloturvallisuusviikko.fi/palovaroitinpaiva/