Skip to content

Teollisuus on valmis pilveen – dataviiveet siirtymässä historiaan

Mika_P_Syrjänen_DSC08643_Loihde_kimmoervola_lowres.com

Pilvisiirtymä houkuttaa nyt valmistavan teollisuuden toimijoita, eikä ihme. Teollisuus on havainnut pilven liiketoimintahyödyt. Loikka tiedolla johtamisessa, kustannustehokkuus, tietoturva ja uusien teknologioiden nopea käyttöönotto kiinnostavat. Mitä teollisuuden pilvisiirtymästä pitää tietää?

“Kaikki valmistavan teollisuuden yritykset tulevat siirtymään IT-järjestelmissään hybridimalliin, jossa pilvi ja oma konesali muodostavat yhdessä järkevän kokonaisuuden”, sanoo digi- ja turvayhtiö Loihteen Managed Cloud palveluista vastaava johtaja Mika Syrjänen. ”Pilveen kannattaa siirtää liiketoiminnan osa-alueita, joilla hyötyjä saa irti esimerkiksi analytiikan tai skaalautuvuuden kautta.”

Teollisuudessa on tähän asti suosittu on-premise-ratkaisuja, joissa prosessit ja ohjelmistot pyörivät yrityksen omassa konesalissa. Tämä on perusteltua, kun järjestelmän tiedonsiirron viiveen, eli latenssin, on pysyttävä mahdollisimman pienenä – tai laitteiston hallintaa ei eri syistä voida jättää täysin ulkoisen pilven varaan.

Nykyaikaisessa hybridimallissa myös pilvi tuodaan yrityksen omiin konesaleihin. Näin saadaan aikaan ympäristön kaikille järjestelmille yhteinen hallintamalli, tietoturva sekä yhtenäiset prosessit. Samalla sovelluskehityksessä voidaan hyötyä uusista mahdollisuuksista ajaen sovelluksen eri komponentteja tarpeen mukaan myös lokaalisti.

Pilviratkaisut ovatkin alkaneet kiinnostaa teollisuusyrityksiä yhä enemmän, sillä kehityksen myötä myös latenssihaaste on siirtymässä historiaan. Infosys Knowledge Instituten mukaan valmistavan teollisuuden toimijoista peräti 80 % aikoo lisätä pilvipalveluihin ja -järjestelmiin käyttämänsä budjetin suuruutta tulevina vuosina. Kaksi kolmesta teki niin jo vuoden 2023 aikana.

Innovaatio edellä – hyötyihin käsiksi nopeasti

Pilven joustavasti skaalautuva kapasiteetti tukee ketterää innovointia, kun oman konesalin rauta ei ole enää rajoite. Myös uusien ohjelmistojen ja palvelujen käyttöönotto helpottuu, kun oman konesalin käyttöjärjestelmiä ei tarvitse päivittää niitä varten.

“Tutkimus- ja tuotekehityksessä pilven edut ovat kiistattomat”, Syrjänen sanoo. ”Tutkimustyö tehostuu ja iterointi nopeutuu. Datan keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen mahdollisuudet johtavat parempiin päätöksiin ja tuloksiin.”

Tyypilliselle teollisuusyritykselle pilvi avaa pääsyn ensiluokkaisen tietoturvan suojiin. Pilvipalveluiden kyky satsata tietoturvaan kun on moninkertainen useimpiin yrityksiin verrattuna.

“Kyllä, isojen pilvitoimijoiden tietoturvainvestoinnit ovat valtavia”, Loihteen tietoturvakonsultti Jimi Tamminen toteaa. ”Pilvessä uudet ominaisuudet saadaan käyttöön hetkessä. Nopeasti kehittyvä tietoturvateknologia pysyy ajan tasalla yrityksen järjestelmissä.”

”Tekoälyavusteiset työkalut torjuvat alati kehittyviä kyberuhkia ja seulovat tuotannon verkkoliikenteestä poikkeamia ympäri vuorokauden.”

Pilvisiirtymän jarrut väistyvät – paikalliset datakeskukset kirittävät

Jimi_Tamminen_DSC08884_Loihde_kimmoervola_lowres.comVaikka siirtymä on käynnistynyt, monet suomalaiset teollisuusyritykset hyödyntävät pilviratkaisuja ydinliiketoiminnassaan vielä maltilla. Tuotannon prosessit pyörivät usein ympäri vuorokauden, eikä ennalta suunniteltujen huoltoseisokkien lisäksi haluta ylimääräisiä keskeytyksiä, joita pilveen siirtyminen edellyttäisi.

Tuotannon tiimi saattaa usein myös työskennellä etäällä IT-osastosta, joka tuntee pilven mahdollisuudet paremmin.

“IT:ssä pilvi on jo tuttu juttu, mutta tuotantoympäristössä tarvittava osaaminen on vasta kehittymässä. Merkittävät kustannushyödyt jäävät saavuttamatta, vaikka pilven tuomien datavalmiuksien avulla voidaan esimerkiksi optimoida merkittävästi tuotantolinjan toimintaa tai ennustaa laiterikkoja”, Tamminen kertoo.

Myös teollisen tuotannon tiukat latenssivaatimukset ovat hidastaneet yritysten intoa tarttua pilveen. Datakeskuksen sijainnilla on viiveen muodostumisessa merkittävä rooli. Suomessa sijaitsevat datakeskukset ovat yleistymässä kovaa vauhtia.

Tämä lupaa valmistavan teollisuuden yrityksille hyvää.

“Latenssi on aito huoli, sillä viiveen kasvaessa henkilöriskien vaara kasvaa esimerkiksi korkeita paineita sisältävissä prosesseissa. Microsoft investoi valtavasti paikallisiin datakeskuksiin Suomessa. Niiden avautuessa teollisuuden pilvisiirtymä varmasti vauhdittuu”, Syrjänen sanoo.

“Pilveen menon ei tarvitse olla massiivinen uudistushanke”, Tamminen toteaa. ”Alkuun pääsee pienelläkin. Hyvin suunniteltu yhden osa-alueen pilotti kerryttää oppeja ja kokemusta, jonka pohjalta pilven käyttöönottoa on helppo lähteä laajentamaan.”

 

Aiheesta lisää:

Tietoturvallinen pilvi vauhdittaa kehitystä Suomen suurimmalla eläkevakuuttajalla – lue, kuinka Kevan pilvisiirtymässä päästiin alkuun.