Yrityksen turvallisuus saattaa näyttäytyä vaikeasti hallittavana möhkäleenä. Loihde toimii neuvonantajana ja kumppanina, jonka kanssa yrityksen pirstaloituneista turvallisuuden osa-alueista luodaan yksi hallittava kokonaisuus. Se tarkoittaa huolettomampaa arkea yritykselle – ja ennen kaikkea kannattavampaa liiketoimintaa ehkä yllättävinkin keinoin.

Turvallisuussektori digitalisoituu kovaa vauhtia valvontakameroita, työaikaleimauksia ja hoitajakutsujärjestelmiä myöten. Ennen niin vahvat raja-aidat ovat katoamassa turvallisuuden eri osa-alueiden väliltä, kun lähes kaikkea hallinnoidaan suljettujen palvelimien sijaan pilvipalveluissa.

"Perinteiset fyysisen turvallisuuden ratkaisut ovat alkaneet siirtyä yhä enemmän tietohallinnon pöydälle, mikä on suuri muutos vanhaan. Me Loihteella haluamme tuoda nämä tiimit yhteen ja keskustelemaan keskenään. Osa yrityksistä on onneksi tällaiseen toimintamalliin jo herännytkin", kertoo Jarno Karvonen, Loihteen Yksi turvallisuus -palvelun myyntijohtaja.

Liiketoiminta on hyvällä tolalla – entä tietoturva-asiat?

Karvonen herättelee pohtimaan yrityksen tietoturvasuojausten ajanmukaisuutta: liiketoiminta kasvaa vuosi vuodelta, mutta pysyvätkö tietoturvasuojaukset mukana? Hän painottaa, että yritysten on nykyään suorastaan pakko olla aidosti tietoturvallisia, jotta tunkeutujat eivät pääse salassa pidettäviin tietoihin käsiksi.

"Kannattaa huolehtia, että yhteistyökumppanin tietoturvakäytänteet ja -toimintamallit ovat asianmukaisesti kunnossa ja auditoituja. Nukut paremmin, kun tiedät valinneesi vastuullisen kumppanin hoitamaan liiketoiminnallesi kriittisten järjestelmien ylläpidon", Karvonen muistuttaa.

Suuret tai keskisuuret yritykset saattavat investoida turvallisuuteen suuriakin summia, mutta investoinnit kohdistuvat ehkä vain yhteen osa-alueeseen, usein teknologisiin ratkaisuihin.

"Yritysturvallisuus koostuu useasta eri osa-alueesta, joista teknologiset ratkaisut ovat vain yksi. Ehkä parhain ja nopein tapa parantaa yrityksen tietoturvallisuutta on panostaa henkilökunnan ja johtoryhmän tietoturvakoulutuksiin sekä häiriötilanteiden harjoitteluun. Pienellä panostuksella näistä saatava hyöty on varsin merkittävä", Karvonen täsmentää.

Valvontakamera voi olla sekä valvonnan että myynnin työkalu

Osa Loihteen ihmisläheistä strategiaa on asiakasyrityksensä johdon sitouttaminen: Loihde auttaa raportoimaan johtoryhmälle merkittävistä turvallisuusriskeistä ja osoittamaan myös liiketoimintapotentiaalin nykyaikaisissa turvaratkaisuissa.

"Työturvallisuus ja tietoturvallisuus ovat ennen kaikkea johtajien vastuulla. He takaavat, että työntekijöillä on toimivat ja turvalliset työkalut. Siksi haluamme tuoda johtoryhmän pöytään puhdasta dataa eli selkeitä mittareita, jotka kertovat aukottomasti yrityksen turvallisuuden tilasta."

Karvosen mukaan Loihteen luoma Yksi turvallisuus -palvelu on aina asiakkaansa näköinen: se on kokonaisvaltaista palveluiden hallintaa, jolla varmistetaan yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus.  Sen avulla yrityksen pirstaloituneista turvallisuuden osa-alueista luodaan yksi helposti hallittava kokonaisuus, joka kattaa sekä fyysisen että digitaalisen turvallisuuden. Siksi on oleellista, että Loihteen palvelut ovat keskenään yhteensopivia ja helposti integroitavissa keskenään. Tämä mahdollistaa tiedon älykkään yhdistämisen eri järjestelmissä. Kaikki perustuu asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin.

"Kun turvallisuutta johtaa, hallinnoi ja kehittää kokonaisuutena, saa investoinnista parhaan tuloksen. Haluamme aidosti, että asiakas saa turvapalveluistamme kaiken mahdollisen hyödyn irti. Esimerkiksi valvontakameroita voidaan käyttää myös myynnin työkaluna kaupassa: asiakkaiden eniten käyttämistä reiteistä luodaan lämpökartta, jonka perusteella parhaan myyntikatteen tavarat asetetaan näkyvimmille paikoille", Karvonen päättää.