Energia- ja sähköpulasta puhutaan enemmän kuin koskaan, mutta ovatko yritykset todella varautuneet sen mahdollisesti mukanaan tuomiin sähkökatkoihin? Toimiva turvateknologia pelastaa ihmishenkiä ja varmistaa, että liiketoiminta pyörii vakaasti poikkeustilanteessakin.

Varautuminen on aivan jokaiselle yritykselle elintärkeää, jotta yritys säilyy toimintakykyisenä sekä suunnitellussa että hallitsemattomassa sähkökatkoksessa. Kun sähkökatko sattuu yllättäen, yrityksen turvateknologia takaa yrityksen ja sen työntekijöiden turvallisuuden.

"Poikkeustilanteessa on turvattava ensisijaisesti kiinteistössä olevat ihmiset. Konkreettisia esimerkkejä ovat poistumisteiden valot, sähköiset ovet ja muut erilaiset lukitukset, jotka saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin. Esimerkiksi toimimattomat ovet saattavat jumiutua ja estää henkilöiden pääsyn rakennuksesta. Näissä laitteissa on oltava riittävät akut ja ne on oltava tarkastettu, huollettu ja uusittu asianmukaisella tavalla, jotta ne toimivat, kun muut laitteet sammuvat", kertoo teknologiajohtaja Pasi Tikkanen Loihteelta.

Laadi varautumissuunnitelma

Sähkökatkot ovat iso riski etenkin isoille liiketiloille ja muille kiinteistöille. Tikkanen herättelee pohtimaan, mikä kaikki yrityksen kiinteistössä toimii sähköllä: Ovatko laitteiden vara-akut kunnossa? Entä milloin huoltotoimenpiteet on viimeksi tehty? Tällaisia asioita selvitetään turvallisuuskartoituksessa, joka edeltää varsinaista varautumissuunnitelmaa. Etenkin pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä saattaa puuttua kokonaan kunnollinen suunnitelma poikkeustilannetta varten.

"Kukaan toimitusjohtaja ei toivo tilannetta, jossa koneet eivät käy, tietoliikenneyhteydet ovat alhaalla ja pöytätietokoneet lakkaavat toimimasta. Jotta tämä vältetään, yrityksen tulisi ensin tehdä kunnon kartoitus nykytilastaan ja listata, mistä osa-alueista yrityksen turvatekniikka koostuu, missä kunnossa se on nyt ja mitä puutteita siinä on. Sen jälkeen vuorossa on varautumissuunnitelman laatiminen ja lopuksi teknologian testaaminen. Loihteella tarjoamme myös tällaista palvelua yrityksille", tiivistää Tikkanen.

Hoida etätyökäytännöt kuntoon

Etätyöskentelyn suosiminen voi olla myös yksi keino yrityksille vähentää erilaisista poikkeustilanteista koituvia riskejä, jotka voivat syntyä, kun suuri joukko ihmisiä työskentelee samassa paikassa.

"Varautumissuunnitelmaa varten tulisi miettiä, työskenteleekö esimerkiksi puolet työntekijöistä kerralla kotona ja puolet konttorilla. Mahdollistaako yritys ylipäätään joustavan etätyöskentelyn työntekijöilleen ja onko se tietoturvallisesti järjestetty esimerkiksi niin, että ohjelmiin pääsee vain tunnistautumalla? Tärkeintä on, että asiat on ennalta suunniteltu, ettei niitä tarvitse pohtia kriisitilanteessa", Tikkanen summaa.

Ilmoita sähköyhtiöllesi ajantasaiset yhteystiedot

Hallitsemattomien sähkökatkosten lisäksi suunniteltuja sähkökatkoja saattaa olla edessä, jos sähkön käyttöä on tarpeen rajoittaa. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi pitkään jatkuneilla, vähätuulisilla pakkaskeleillä, jolloin sekä tuulivoima että siirtosähkö naapurimaista ovat poissa käytöstä. Vaikka varautuminen on lähtökohtaisesti paremmalla tasolla silloin, kun sähkökatkoksista tiedetään etukäteen, on Tikkasen mukaan yritysten toiminnassa vielä kehitettävää.

"Erityisesti isojen yritysten pitäisi olla sähköyhtiöönsä yhteydessä ja tarkistaa yhteystietojensa ajantasaisuus. Suunnitellut sähkökatkot eivät yleensä ole ongelma, jos niistä vain saadaan tieto ajoissa oikeille henkilöille. Usein monien sähköyhtiöiden verkkosivuilla on hyvin kerrottu sähkönjakelutilanteesta ja tulevista sähkökatkoista. Myös näihin tietoihin kannattaa käydä jo ennakkoon tutustumassa", Tikkanen kehottaa.